Turprogram

Turprogram

GENERELT OM OAS-TURE:


Vore ture er også åbne for ikke-medlemmer.


Foreningen udsender en reminder mail nogle dage inden turen. Ønsker du også at modtage denne reminder, så send en mail til information@oasweb.dk. Det er altid muligt at blive slettet af mail listen.


Fugleture i 2023:


Hent turfolder for foråret ved at klikke her.


Nyt for 2023:

Der opfordres til, at deltagere på turene møder ind 30 min. før turstart i inder-gården ved Sønderborg kaserne for selv at arrangere privat fælleskørsel iblandt de fremmødte.

 

Tur til Mjels Sø og Bundsø.

Lørdag d. 3. juni kl. 9.00 - 12.00.

Vi ser på søernes fugleliv, og glæder os over sangerne i krattene.

Mødested: P-pladsen ved pumpehuset ved Mjels Sø. 

GPS: (N 55.0312°, E 9.7191°).  

Turleder: Kaj Abildgaard. Mobil 30 20 84 56.

Arr.: OAS/DOF Sønderjylland.


Frøslev plantage.

Onsdag d. 7. juni kl. 20.00 – 23.15.                                         

Vi vil prøve at finde natravnen sidst på turen. Inden da måtte vi gerne have set/hørt skovsanger, hedelærke og vendehals.

Mødested: P-pladsen N for Frøslev-lejren ad lejrvejen.

GPS: (N 54.8459°, E 9.3263°).

Turleder: Klaus Bo Jensen. Mobil 50 94 33 63.

Arr.: OAS/DOF Sønderjylland.


Aftentur til Trillen.

Tirsdag d. 15. august kl. 19.00 – 21.00.                                                                            Vi kikker efter vadefugle, ænder, gæs i Hørup hav og omkring Vælddam.

Mødested: P-pladsen lige før Høruphav.

GPS: (N 54.9069°, E 9.8848°).

Turleder: Kaj Abildgaard. Mobil 30 20 84 56.

Arr.: OAS/DOF Sønderjylland.

 

Hostrup krat.

Lørdag d. 9. september kl. 9.00 – 11.30.

NY LOKALITET. En rigtig fin lille kuperet skov med varieret bevoksninger. Sortspætten og stor hornugle optræder derude.

Mødested: P-pladsen i skovens nordlige ende på Sønder Hostrup Østergade.

Turleder: Klaus Bo Jensen. Mobil 50 94 33 63.

Arr.: OAS/DOF Sønderjylland.

 

Rovfugletræk fra Sønderskoven.

Søndag d. 24. september imellem kl. 12.00 og 15.00.

Vi kikker primært efter rovfugletræk. I kan komme og gå, som I har lyst.                

Hvis vejret arter sig (sol = termik, og østenvind), kan der komme rigtig mange rovfugle.

Mødested: øst enden af Hjort Lorenzens Vej i Sønderborg.

Turleder: Klaus Bo Jensen. Mobil 50 94 33 63.

Arr.: OAS/DOF Sønderjylland.

 

Fugletræk ved Kragesand.

Søndag d. 8. oktober kl. 7.30 – 11.00.                     

Vi stiller os ved P-pladsen ved Kragesand på sydspidsen af Broagerland, og håber, der er gang i fugletrækket. Vi holder øjne og ører åbne for småfugletrækket over land og holder også øje med fjorden, hvor bl. a. ænder, gæs og måske lommer kan være på vej mod vest. Man kan komme og gå, som man har lyst til, imellem kl.7.30 – 11.00. 

Turleder: Gert Fahlberg. Mobil 26 31 10 13.

Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.                                                                   

 

Tur til Mandø.

Lørdag d. 21. oktober (efterårsferien) kl. 8.30 – 16.00.

NY lokalitet, NYT turkoncept. Vi prøver noget nyt uden for vores normale fugleområde. Efterårstrækket

på Mandø kan være spektakulært med sjældne arter som hvidbrynet løvsanger, tajgapiber og fuglekongesanger.

Vi kører og samles i egne biler, og OAS betaler for kørselsudgifter. Bindende tilmelding senest mandag d. 16. oktober til Lars Møller Andersen (tlf. 23 69 86 35 eller lars.moeller.andersen@stofanet.dk) med navn og om du vil stille din bil til rådighed for samkørsel.

Mødested: Kl. 8.30 i inder-gården på Sønderborg kaserne. Tidevandstabellen tilsiger, at vi kan køre på Låningsvejen fra kl. 10.30 og indtil kl. 16.30. Medbring madpakke og drikkevarer.          

Turen er kun for OAS-medlemmer.

Turleder: OAS turudvalg: Lars Møller Andersen mobil 23 69 86 35, Lars Peter Hansen mobil 40 87 62 44, Klaus Bo Jensen mobil 50 94 33 63.


Bøjden Nor.

Lørdag d. 28. oktober kl. 8.00 – 14.00.

Vintergæsterne er begyndt at ankomme sammen med ”langt-trækkerne”.

Mødested: Fynshav Færgehavn. Afgang: Fynshav Færgehavn kl. 8.00. Retur: Bøjden Færgehavn kl. 13.00.

Deltagerne køber selv deres ”gående-billet” f.eks. online via www.alslinjen.dk. Priseksempel retur for pensionist kr. 78.

Fuglereservatet ligger i gåafstand lige ved færgelejet. Madpakke og drikkevarer vil være en god ide.

Turleder: Else Dupont Mobil 40 16 23 61.

Arr.: OAS/DOF Sønderjylland.

 

Bustur til marsken for at se på gæs m.m.

Lørdag d. 4. november kl. 8.15 – 16.00.                                                           

Store flokke af gæs, ænder og vadere samles og finder deres føde, inden trækket går videre.

Også en del rovfugle plejer at finde vej til ”spisekammeret”.

Af hensyn til kørsel skal vi have bindende tilmelding senest søndag d. 29. oktober. Turens pris er på kr. 200 pr. deltager, da bus chartres. Overføres evt. til konto1551-910 4429 senest 2 dage før. (Mobilepay til 30 20 84 56 kan også benyttes). HUSK der er kun 8 pladser, så først-til-mølle-princippet gælder.

Kun for OAS-medlemmer. Mødested: Inder-gården ved Sønderborg kaserne.

Turleder: Orla Jessen. Mobil 23 20 13 43.

 

Formiddagstur til Gråsten Søerne.

Torsdag d. 9. november kl. 9.00 – 11.30.

Normalt ses ret mange arter, nogle i hundredvis. Med lidt held ses isfugl.

Mødested: P-pladsen ved Slotshaven på Slotsgade i Gråsten.

Turleder: Lars P. Hansen. Mobil 40 87 62 44.

Arr.: OAS/DOF Sønderjylland.

 

Formiddagstur til Sandbjerg Møllesø.

Søndag d. 26. november kl. 9.00 - 11.30.                                                                             

Vi ser ofte isfuglen, men søen er ellers tilholdssted for mange andre gode vintergæster.

Mødested: Ved slottets parkeringsplads.

Turleder: Gabor Graehn. Mobil 42 72 04 40.

Arr.: OAS/DOF Sønderjylland.

                                                   

Kruså Møllesø.

Søndag d. 3. december kl.10.00 – 12.00.

NY turguide. Vi håber på arter som hvidøjet and, rørdrum og lille skallesluger.

Mødested: ved forsamlingshusets P-plads Møllegården 23, Kruså.

Turleder: Jens Eriksen. Mobil 24 66 17 50.

Arr.: OAS/DOF Sønderjylland.

 

Kværs Plantage.

Søndag d. 10. december kl. 10.00 – 13.00.

En fin plantage med mange gode arter.

Da det er årets sidste OAS-tur, vil vi servere gløgg og æbleskiver ved turens slutning.

Mødested: "P-plads" ved skovens NØ-ende på Kværs/Søgård vejen.

Turleder: Klaus Bo Jensen. Mobil 50 94 33 63.

Arr.: OAS/DOF Sønderjylland.