Turprogram

Ornitologisk forening for Als og Sundeved

Turprogram

GENERELT OM OAS-TURE:


Vore ture er også åbne for ikke-medlemmer.

Ved nogle ture foreslår vi samkørsel (mødested Sct. Marie Kirkens P-plads i Sønderborg) for at give interesserede uden bil mulighed for at komme med. Deltagerne fordeles på de fremmødte biler. Dette er pga. situationen indtil videre aflyst.


Foreningen udsender en reminder mail nogle dage inden turen. Ønsker du også at modtage denne reminder, så send en mail til information@oasweb.dk. Det er altid muligt at blive slettet af mail listen. Dette er også sat i bero.

OAS-TURE  2. halvår 2020.


Hent foreningens turfolder ved at klikke her.

 

Formiddagstur til Gråsten Søerne.

Torsdag d. 12. nov. kl. 9:00 til kl. 11:30.

Normalt ses ret mange arter, især ænder optræder talrigt i Slotssøen.

Mødested: P-pladsen ved Slotshaven.

GPS: (N 54.923715°, E 9.596566°).

Turleder: Lars P. Hansen. Tlf. 40 87 62 44.

Arr.: OAS.

 

Kelstrup Plantage.

Søndag den 15. nov. kl. 10:00 til kl. 12:30.

Vi efterstræber skovens karakterfugle som sortspætte og huldue.

Og måske er grøn- og gråsiskener ankommet sammen med korsnæb.

Mødested: U-formet P-plads ved Stokkebrovej ca. 1,5 km. imod Ø for Holdbi Kro.

GPS: (N 54.8759°, E 9.4285°).

Turleder: Klaus Bo Jensen. Tlf. 50 94 33 63.

Arr. OAS.

 

Formiddagstur til Sandbjerg Møllesø.

Søndag d. 22. nov. kl. 9:00 til kl. 11:30.                                      

Vi ser ofte isfuglen, men søen er ellers tilholdssted for mange andefugle.

Mødested: Ved Sandbjerg Gods parkeringsplads.

GPS: (N 54.95046°, E 9.74809°).

Turleder: Gert Fahlberg. Mobil 26 31 10 13.

Arr.: OAS.

 

Kruså Møllesø og Kollund Skov.

Søndag d. 6. dec. kl. 10:00 til kl. 12:00.

Arter som hvidøjet and, rørdrum, lille skallesluger samt flere spættearter er set tidligere.

Mødested ved forsamlingshusets P-plads.

GPS: (N 54.8457°, E 9.39929°).

Turleder: Lars P. Hansen. Tlf. 40 87 62 44.

Arr.: OAS.

 

Kværs Granskov.

Søndag den 13. dec. kl. 10:00 til kl. 12:30.

Varieret biotop skov, hvor alle mejserne optræder såsom sort-, top-, sump- og fyrremejse. Ibland så vinterens gæste-fugle, så har du en interessant fugletur.

Mødested: "P-plads" ved skovens NØ-ende på Kværs/Søgård vejen.

GPS: (N 54.9381°, E 9.48093°).

Turleder: Klaus Bo Jensen. Tlf. 50 94 33 63.

Arr.: OAS.OAS-TURE  1. halvår 2021.


Østkysttur.

Søndag d. 17. januar kl. 10:00 til ca. kl. 12:00.

Vi finder det bedste sted at se efter vinterfugle på havet.

Havlit, sortand og måske fløjsand. Mulighed for nordisk lappedykker?

Mødested: P-pladsen ved Kegnæs Drej.

GPS: (N 54.855°, E 9.992°).

Turleder: Kaj Abildgaard. Mobil 30 20 84 56.

Arr.: OAS.

 

Arnkilsøre rundt.

Søndag d. 24. januar kl. 13:00.

Vi går inden mødet i Høruphav en lille tur med fokus på vinterfugle på havet. 

Mødested: Yderste P-plads på Arnkilsøre.

GPS: (N 54.9749°, E 9.762°).

Turleder: Lars Peter Hansen. Mobil 40 87 62 44.

GENERALFORSAMLING for OAS.

Kl. 15:00 afholdes generalforsamlingen med dagsorden ifølge lovene.

Dette sker denne gang på Knøs Gård i Høruphav i den store sal.

GPS: (N 54.9144°, E 9.89346°).

Foreningen giver en øl eller vand.

Ved spørgsmål kontakt Kaj Abildgaard. Mobil 30 20 84 56.

 

Nybøl Nor/Skodsbøl.

Søndag d. 14. februar kl. 10:00 til 12:30.

Nybøl Nor er opholdssted for mange af vinterens gæster.

Forskellige ænder, svaner og skalleslugere samt skovens fugle.

Vi følger stien fra Havnevej i Egernsund langs med noret og ind i Skodsbøl skov.

Mødested: Østenden af Havnevej i Egernsund.

GPS: (N 54.9113°, E 9.615982°).

Turleder: Viggo Petersen. Mobil 51 35 13 73.

Arr.: OAS.

 

Ketting Nor, Als.

Søndag d. 28. februar kl. 10:00 til ca. kl. 12:00.                                         

Om vinteren ses gerne stor og lille skallesluger, hvinænder m.m.

Mødested: Ved dæmningen over Noret. Gummistøvler anbefales.

GPS: (N 54.971289°, E 9.859688°).

Turleder: Lars Peter Hansen. Mobil 40 87 62 44.

Arr.: OAS.

 

Bommerlund plantage.

Lørdag d. 20. marts kl. 9:00 – 12:00.

Spændende plantage med gode arter som top- og fyrremejse, rødtoppet fuglekonge og ikke at forglemme sortspætte!

Mødested: P-pladsen i skovens nordlige ende ved Hærvejen (1. p-plads på højre hånd efter Gejlå).

GPS: (N 54.8883°, E 9.357933°).

Turleder: Klaus Bo Jensen. Mobil 50 94 33 63.

Arr.: OAS.

 

Sandbjerg Sø.

Onsdag d. 31. marts kl. 18:30.                                                                                      Vi ser på søens ynglefugle især grågæs, ænder, lappedykkere og stor skallesluger - og vi lytter til den begyndende fuglesang.

Mødested: P-pladsen bag Sandbjerg Gods.

GPS: (N 54.95046°, E 9.74809°).

Turleder: Gert Fahlberg. Mobil 26 31 10 13.

Arr.: OAS.                                              

 

Turen går til Hartsø, Kegnæs.

Lørdag d. 17. april kl. 10:00 til kl. 12:30.                                

Der ses normalt mange rastende ænder, gæs og småfugle samt trækkende rovfugle. Vi kikker på, hvad der er på engen og i luften og går en tur i området.

Mødested: Udkigshuset ved P-pladsen ved Møllers Camping.

GPS: (N 54.86366°, E 9.9141°).

Turledere: Viggo Petersen. Mobil 51 35 13 73.

Arr.: OAS.

 

Augustenborg Slotspark.

Torsdag d. 22. april kl. 18:30.

Vi vil især gå efter parkens karakterfugle: huldue og korttået træløber.

Mødested: P-pladsen i skovens nordøstlige hjørne.

GPS: (N 54.94555°, E 9.86093°).

Turleder: Klaus Bo Jensen. Mobil 50 94 33 63.

Arr.: OAS.


Hindemade.

Søndag d. 25. april kl. 9:30 til ca. kl. 12.

Et godt sted med masser af arter.

Mødested: ved søen. Kør gennem Hammelev.

GPS: (N 55.22977°, E 9.40079°).

Turleder: Kaj Abildgaard. Mobil 30 20 84 56.

Arr.: OAS.

 

Fredsmaj, Sønderskoven, Sønderborg.

Onsdag d. 28. apr. kl. 18:30.                                                                 

Stedet har udviklet sig ret positivt. En del gæs og ænder mm.

Mødested: Ved Fiskerhytten. Parkering: Vendepladsen på Hjort Lorenzens Vej.

GPS: (N 54.8945°, E 9.81181°).

Turleder: Kaj Abildgaard. Mobil 30 20 84 56.

Arr.: OAS.


Tur til Torup made.

Onsdag d. 5. maj kl. 9:00 til kl. 11.30.

Kim vil gerne vise sit nærområdet frem. Havørnen forventes rimelig sikker. Blåhals sås sidste år.
Mødested: P-pladsen ved Gammelgård 6.

GPS: (N 54.95739°, E 9.93268°).
Turleder: Kim Hagen Andersen. Mobil 61 11 36 01. (Evt. Klaus Bo Jensen)

Arr.: OAS.

Copyright ©  All Rights Reserved www.oasweb.dk 2020