Turprogram

Turprogram

GENERELT OM OAS-TURE:


Vore ture er også åbne for ikke-medlemmer.

Ved nogle ture foreslår vi samkørsel (mødested Sct. Marie Kirkens P-plads i Sønderborg) for at give interesserede uden bil mulighed for at komme med. Deltagerne fordeles på de fremmødte biler.


Foreningen udsender en reminder mail nogle dage inden turen. Ønsker du også at modtage denne reminder, så send en mail til information@oasweb.dk. Det er altid muligt at blive slettet af mail listen.

Hent efterårets velkomstfolder her.

 

Kegnæs.

Søndag d. 24. okt. kl. 10:00 - 12:30.                                                                                   

Vi ser på, hvad der er ved Hjortholm enge og Hartsø samt havet syd for Kegnæs

Mødested: P-pladsen ved nordenden af Drejet ved Drejby camping.

GPS: (N 54.8620°, E 9.9988°).

Turleder: Viggo Petersen. Mobil 51 35 13 73.

 

Bustur til marsken for at se på gæs mm.

Lørdag d. 6. nov. kl. 8:15 - 16:00.

Store flokke af gæs samles og finder deres føde inden trækket går videre.

Også en del rovfugle plejer at finde vej til ”Spisekammeret”.

Af hensyn til kørsel skal vi have bindende tilmelding senest 30/10.

Turens pris kr. 200 pr. deltager. Derfor kun for OAS-medlemmer.

Mødested: Kirketorvet, Sønderborg. Evt. opsamling?

P-plads Sct. Marie Kirke Sønderborg.

Turleder: Orla Jessen. Mobil 23 20 13 43.

 

Formiddagstur til Gråsten Søerne.

Torsdag d. 11. nov. kl. 9:00 - 11:30.

Normalt ses ret mange arter, nogle i hundredevis.

Mødested: P-pladsen ved Slotshaven.

GPS: (N 54.9237°, E 9.5966°).

Turleder: Lars P. Hansen. Mobil 40 87 62 44.

 

Kelstrup Plantage.

Søndag d. 14. nov. kl. 10:00 - 12:30.

Vi efterstræber skovens karakterfugle som sortspætte og huldue.

Og måske er grøn- og gråsiskener ankommet sammen med korsnæb.

Mødested: U-formet P-plads ved Stokkebrovej ca. 1,5 km. imod Ø for Holdbi Kro.

GPS: (N 54.8781°, E 9.4346°).

Turleder: Klaus Bo Jensen. Mobil 50 94 33 63.

 

Foreningsaften i OAS.

Onsdag den 17. november kl. 19 - 22 i den store sal på Knøs gård.

Vi genoptager nu vores foreningsaften efter Corona.


Vi har været så heldige, at få overtalt Hanne og Jens Eriksen til at underholde os, og dygtiggøre os på emnet: Fuglefotografering - ideer til bedre billeder.


De vil tage os igennem dét at komponere det gode/perfekte fuglebillede. De vil fortælle os om kameraets indstillinger, teknikker, tips og tricks og om at få indfanget det helt rigtige motiv.


Alt dette vil blive omtalt samtidig med, at de vil demonstrere det via en fremvisning fra deres kæmpe samling af fuglefotos.

Glæd jer til en herlig aften. Vi er mange, der også tager lidt fotos på vore ture.

Nu kan vi få optimeret vores foto-evner.


I behøves ikke at tage jeres kameraer med til aftenens foredrag. Men hvis I vil vidensdele eller måske spørge om noget iblandt foto-folkene, går det vel an. Det kan tages efter aftenens foredrag.


Der er ikke tilmelding til arrangementet, da salen kan rumme op til 100 personer. OAS vil være vært for en øl/vand i aftenens løb.


Adressen er Knøs gård, Vestervej 1, 6470 Sydals.

GPS: (N 54.9144°, E 9.89346°).

På vegne af OAS. Viggo og Klaus Bo.


Formiddagstur til Sandbjerg Møllesø.

Søndag d. 21. nov. kl. 9:00 - 11:30.                                                                               

Vi ser ofte isfuglen, men søen er ellers tilholdssted for mange andefugle.

Mødested: P-pladsen bag Sandbjerg Gods.

GPS: (N 54.9505°, E 9.7481°).

Turleder: Gabor Graehn. Mobil 42 72 04 40.


Kruså Møllesø og Kollund Skov.

Søndag d. 5. dec. kl. 10:00 - 12:00.

Arter som hvidøjet and, rørdrum, lille skallesluger samt flere spættearter er set tidligere.

Mødested ved forsamlingshusets P-plads.

GPS: (N 54.8457°, E 9.3993°).

Turleder: Lars P. Hansen. Mobil 40 87 62 44.

 

Kværs Granskov.

Søndag d. 12. dec. kl. 10:00 - 12:30.

Varieret biotop skov, hvor alle mejserne optræder såsom sort-, top-, sump- og fyrremejse. Ibland så vinterens gæste-fugle, så har du en interessant fugletur.

Da der er årets sidste tur, vil vi om muligt servere gløgg og æbleskiver ved turens slutning

Mødested: "P-plads" ved skovens NØ-ende på Kværs/Søgård vejen.

GPS: (N 54.9381°, E 9.4809°).

Turleder: Klaus Bo Jensen. Mobil 50 94 33 63.