Turprogram

Turprogram

GENERELT OM OAS-TURE:


Vore ture er også åbne for ikke-medlemmer.

Ved nogle ture foreslår vi samkørsel (mødested Sct. Marie Kirkens P-plads i Sønderborg) for at give interesserede uden bil mulighed for at komme med. Deltagerne fordeles på de fremmødte biler.


Foreningen udsender en reminder mail nogle dage inden turen. Ønsker du også at modtage denne reminder, så send en mail til information@oasweb.dk. Det er altid muligt at blive slettet af mail listen.

Hent efterårets velkomstfolder her.

 

Formiddagstur til Sandbjerg Møllesø.

Søndag d. 21. nov. kl. 9:00 - 11:30.                                                                               

Vi ser ofte isfuglen, men søen er ellers tilholdssted for mange andefugle.

Mødested: P-pladsen bag Sandbjerg Gods.

GPS: (N 54.9505°, E 9.7481°).

Turleder: Gabor Graehn. Mobil 42 72 04 40.


Kruså Møllesø og Kollund Skov.

Søndag d. 5. dec. kl. 10:00 - 12:00.

Arter som hvidøjet and, rørdrum, lille skallesluger samt flere spættearter er set tidligere.

Mødested ved forsamlingshusets P-plads.

GPS: (N 54.8457°, E 9.3993°).

Turleder: Jens Eriksen. Mobil  24 66 17 50.


Kværs Granskov.

Søndag d. 12. dec. kl. 10:00 - 12:30.

Varieret biotop skov, hvor alle mejserne optræder såsom sort-, top-, sump- og fyrremejse. Ibland så vinterens gæste-fugle, så har du en interessant fugletur.

Da der er årets sidste tur, vil vi om muligt servere gløgg og æbleskiver ved turens slutning

Mødested: "P-plads" ved skovens NØ-ende på Kværs/Søgård vejen.

GPS: (N 54.9381°, E 9.4809°).

Turleder: Klaus Bo Jensen. Mobil 50 94 33 63.Fugleture i 2022:


Østkysttur.

Søndag d. 16. januar kl. 10 til ca. kl. 12.    

Vi finder det bedste sted at se efter vinterfugle på havet.

Havlit, sortand og måske fløjsand. Mulighed for nordisk lappedykker?

Mødested: P-pladsen ved Kegnæs Drej.

GPS: (N 54.855°, E 9.992°).

Turleder: Kaj Abildgaard. Mobil 30 20 84 56.

 

Arnkilsøre rundt.

Søndag d. 30. januar kl. 13.                                                         

Vi går inden mødet i Høruphav en lille tur med fokus på vinterfugle på havet. 

Mødested: Yderste P-plads på Arnkilsøre.

GPS: (N 54.9749°, E 9.762°).

Turleder: Lars Peter Hansen. Mobil 40 87 62 44.

 

GENERALFORSAMLING for OAS.              

Søndag d. 30. januar kl. 15.00 afholdes generalforsamlingen med dagsorden ifølge lovene.

Foreningen giver en øl eller vand.

Multikulturhuset. Nørre Havne Gade 15, Sønderborg.
Placering i det gamle pakhus på 1. sal

GPS: (N 54.9131°, E 9.7843°).

Ved spørgsmål kontakt Kaj Abildgaard. Mobil 30 20 84 56.

 

Nybøl Nor/Skodsbøl Skov.

Søndag d. 13. februar kl. 10 til kl. 12.30.

Nybøl Nor er opholdssted for mange af vinterens gæster.

Forskellige ænder, svaner og skalleslugere samt skovens fugle.

Vi følger stien fra Havnevej i Egernsund langs med noret og ind i Skodsbøl skov.

Mødested: Østenden af Havnevej i Egernsund.

GPS: (N 54.9113°, E 9.616°).

Opsamling ved Kirketorvet - spørg turlederen.

Turleder: Viggo Petersen. Mobil 51 35 13 73.

 

Tørsbøl Plantage.

Lørdag d. 19. februar kl. 9 til kl. 12.

En fin privatskov, hvor der tidligere er set duehøg, grønspætte, rødtoppet fuglekonge og fyrremejse.

Kør efter ”Mekanisk Museum”, Hokkerup. Parker 50 m nord for museet på en grusvej.

Fra Sønderborg: Nemmest af motorvejen ved Søgård, drej til venstre i Lundtoft af Lundtoft Bygade, Hokkerupvej og Lundtoftvej imod museet.

GPS: (N 54.9034°, E 9.4745°).

Turleder: Klaus Bo Jensen. Mobil 50 94 33 63.

 

Årtoft Plantage.

Søndag d. 6. marts kl. 9 til kl. 12.

Skoven ved motorvejen kan være interessant (Kvækerfinker vinter 2020). En forårsdag er der set sort-, grøn- og stor flagspætte indenfor en ½ time.

Mødested: Tag afkørsel Åbenrå syd imod Tinglev fra motorvejen. Drej ned ad Golfbanevej ca. 1 km, hvor vi finder parkering.

GPS: (N 54.9744°, E 9.3636°).

Turleder: Klaus Bo Jensen. Mobil 50 94 33 63.

 

Bommerlund Plantage.

Lørdag d. 19. marts kl. 9 til kl. 12.

Spændende plantage med gode arter som top- og fyrremejse, rødtoppet fuglekonge og ikke at forglemme sortspætte!

Mødested: P-pladsen i skovens nordlige ende ved Hærvejen (1. p-plads på højre hånd efter Gejlå).

GPS: (N 54.8883°, E 9.3579°).

Turleder: Klaus Bo Jensen. Mobil 50 94 33 63.

 

Sandbjerg Sø.

Onsdag d. 30. marts kl. 18.30.                                                                                              Vi ser på søens ynglefugle især grågæs, ænder, lappedykkere og stor skallesluger – og vi lytter til den begyndende fuglesang.

Mødested: P-pladsen bag Sandbjerg Gods.

GPS: (N 54.9505°, E 9.7481°).

Turleder: Gert Fahlberg. Mobil 26 31 10 13.