Turprogram

Turprogram

GENERELT OM OAS-TURE:


Vore ture er også åbne for ikke-medlemmer.

Ved nogle ture foreslår vi samkørsel (mødested Sct. Marie Kirkens P-plads i Sønderborg) for at give interesserede uden bil mulighed for at komme med. Deltagerne fordeles på de fremmødte biler. Dette er pga. situationen indtil videre aflyst.


Foreningen udsender en reminder mail nogle dage inden turen. Ønsker du også at modtage denne reminder, så send en mail til information@oasweb.dk. Det er altid muligt at blive slettet af mail listen.

OAS-TURE  1. halvår 2021.


Hent forårets velkomstfolder her.


Østkysttur.  AFLYST.

Søndag d. 17. januar kl. 10:00 til ca. kl. 12:00.

Vi finder det bedste sted at se efter vinterfugle på havet.

Havlit, sortand og måske fløjsand. Mulighed for nordisk lappedykker?

Mødested: P-pladsen ved Kegnæs Drej.

GPS: (N 54.855°, E 9.992°).

Turleder: Kaj Abildgaard. Mobil 30 20 84 56.


 

Nybøl Nor/Skodsbøl. Med restriktioner.

Søndag d. 14. februar kl. 10:00 til 12:30.

Nybøl Nor er opholdssted for mange af vinterens gæster.

Forskellige ænder, svaner og skalleslugere samt skovens fugle.

Vi følger stien fra Havnevej i Egernsund langs med noret og ind i Skodsbøl skov.

Vi inviterer til den planlagte tur til Nybøl Nor/Skodsbøl skov søndag den 14. feb., hvor et hold af turguider vil stå klar.

Vi vil gennemføre turen i hold af max. 5 deltagere inkl. en turguide. Vi starter holdene kl. 10 og ellers med et kvarters mellemrum.

Deltagerne skal møde ind præcis, og turen startes omgående. Der afsluttes igen uden at vi samles i fælles flok for at overholde alle Corona-krav (d.v.s. INGEN fælles Klaus Bo bitter !).

Vi vil starte hold kl. 10.00, 10.15, 10.30 o.s.v., og vi går samme tur i området - bare i forlængelse af hinanden.

I skal TILMELDE jer til klausbojensen1@gmail.com SENEST dagen før kl. 12, hvis I vil deltage. Klaus vil så suverænt placere deltagere i de behørige grupper, og I vil herefter modtage mail om starttidspunkt og turguide.

Mødested: Østenden af Havnevej i Egernsund.

GPS: (N 54.9113°, E 9.615982°).

Turleder: Viggo Petersen. Mobil 51 35 13 73.


Fugleobservationer ved Tontoft Nakke.

Lørdag d. 27. februar kl. 8:00 til ca. kl. 12:00.

Der er i den seneste tid observeret mange spændende fugle ved Tontoft Nakke. Det skyldes både tidspunktet på året og de milde vinde. Derfor har vi fået lavet aftale med Dennis Langholz, som er en af de flittige observatører deroppe.

Nu på lørdag kl. 8.00 vil han stå deroppe og guide interesserede. Vi er som bekendt stadig underlagt corona restriktionerne og må derfor højst samles i grupper af 5. Der vil derfor være ret begrænsede pladser. Hvis du er interesseret i at deltage, så send mig en mail til abildgd@stofanet.dk (det er ikke min normale mailadr.) Jeg vil så fordele "pladserne" så godt som muligt. Jeg vil gerne have besked senest torsdag kl. 22 og skal derefter nok give besked til de udtrukne. Seancen afsluttes før middag.

Sidste søndag blev der bl.a. indberettet: havørn, rød glente, hedelærke, huldue, misteldrossel, gråstrubet og nordisk lappedykker, lom, sule, tejst og alk.


Kaj Abildgaard. Mobil 30 20 84 56.

 

Arnkilsøre.

Søndag d. 28. februar kl. 10:00 til ca. kl. 12:30.

Turen afvikles i hold a 4 personer + 1 guide med start kl. hhv. 10.00 – 10.15 – 10.30 – osv.

Tilmelding senest lørdag d. 27. februar kl. 12 til klausbojensen1@gmail.com.

Herefter modtager I en mail om starttidspunkt.

 

Mødested:  Første (sydligste) P plads i Arnkil skov på Arnkilsøre.

GPS: (N 54.96642, E 9.76856).

 

Turguider: Lars Peter Hansen, Viggo Petersen, Klaus Bo Jensen m. fl.

NB: Deltagerne møder ind præcist, og der afsluttes holdvis  mhp at følge de gældende regler.

Turleder: Lars Peter Hansen. Mobil 40 87 62 44.


 

Bommerlund plantage.

Lørdag d. 20. marts kl. 9:00 – 12:00.

Spændende plantage med gode arter som top- og fyrremejse, rødtoppet fuglekonge og ikke at forglemme sortspætte!

Mødested: P-pladsen i skovens nordlige ende ved Hærvejen (1. p-plads på højre hånd efter Gejlå).

GPS: (N 54.8883°, E 9.357933°).

P.S. Af hensyn til corona situationen skal tilmelding foretages til turleder. Gerne som mail: klausbojensen1@gmail.com.

Turleder: Klaus Bo Jensen. Mobil 50 94 33 63.Arnkilsøre rundt. AFYST.

Søndag d. 21. marts kl. 13:00.

Vi går inden mødet i Høruphav en lille tur med fokus på vinterfugle på havet. 

Mødested: Yderste P-plads på Arnkilsøre.

GPS: (N 54.9749°, E 9.762°).

Turleder: Lars Peter Hansen. Mobil 40 87 62 44.

GENERALFORSAMLING for OAS. UDSAT PGA. SITUATIONEN.

Kl. 15:00 afholdes generalforsamlingen med dagsorden ifølge lovene.

Dette sker denne gang på Knøs Gård i Høruphav i den store sal.

GPS: (N 54.9144°, E 9.89346°).

Ved spørgsmål kontakt Kaj Abildgaard. Mobil 30 20 84 56.

 

Sandbjerg Sø.

Onsdag d. 31. marts kl. 18:30.                                                                                      Vi ser på søens ynglefugle især grågæs, ænder, lappedykkere og stor skallesluger - og vi lytter til den begyndende fuglesang.

Mødested: P-pladsen bag Sandbjerg Gods.

GPS: (N 54.95046°, E 9.74809°).

P.S. Af hensyn til corona situationen skal tilmelding foretages til turleder. 

Turleder: Gert Fahlberg. Mobil 26 31 10 13.

                                           

 

Turen går til Hartsø, Kegnæs.

Lørdag d. 17. april kl. 10:00 til kl. 12:30.                                

Der ses normalt mange rastende ænder, gæs og småfugle samt trækkende rovfugle. Vi kikker på, hvad der er på engen og i luften og går en tur i området.

Mødested: Udkigshuset ved P-pladsen ved Møllers Camping.

GPS: (N 54.86366°, E 9.9141°).

Turledere: Viggo Petersen. Mobil 51 35 13 73.


 

Augustenborg Slotspark.

Torsdag d. 22. april kl. 18:30.

Vi vil især gå efter parkens karakterfugle: huldue og korttået træløber.

Mødested: P-pladsen i skovens nordøstlige hjørne.

GPS: (N 54.94555°, E 9.86093°).

Turleder: Klaus Bo Jensen. Mobil 50 94 33 63.Hindemade.

Søndag d. 25. april kl. 9:30 til ca. kl. 12.

Et godt sted med masser af arter.

Mødested: ved søen. Kør gennem Hammelev.

GPS: (N 55.22977°, E 9.40079°).

Turleder: Kaj Abildgaard. Mobil 30 20 84 56.


 

Fredsmaj, Sønderskoven, Sønderborg.

Onsdag d. 28. apr. kl. 18:30.                                                                 

Stedet har udviklet sig ret positivt. En del gæs og ænder mm.

Mødested: Ved Fiskerhytten. Parkering: Vendepladsen på Hjort Lorenzens Vej.

GPS: (N 54.8945°, E 9.81181°).

Turleder: Kaj Abildgaard. Mobil 30 20 84 56.Tur til Torup made.

Onsdag d. 5. maj kl. 9:00 til kl. 11.30.

Kim vil gerne vise sit nærområdet frem. Havørnen forventes rimelig sikker. Blåhals sås sidste år.
Mødested: P-pladsen ved Gammelgård 6.

GPS: (N 54.95739°, E 9.93268°).
Turleder: Kim Hagen Andersen. Mobil 61 11 36 01. (Evt. Klaus Bo Jensen)