Turprogram

Turprogram

GENERELT OM OAS-TURE:


Vore ture er også åbne for ikke-medlemmer.


Foreningen udsender en reminder mail nogle dage inden turen. Ønsker du også at modtage denne reminder, så send en mail til information@oasweb.dk. Det er altid muligt at blive slettet af mail listen.


Fugleture i 2023:


Hent turfolder for efteråret ved at klikke her.


Nyt for 2023:

Der opfordres til, at deltagere på turene møder ind 30 min. før turstart i inder-gården ved Sønderborg kaserne for selv at arrangere privat fælleskørsel iblandt de fremmødte.

                                                   

Kruså Møllesø.

Søndag d. 3. december kl.10.00 – 12.00.

NY turguide. Vi håber på arter som hvidøjet and, rørdrum og lille skallesluger.

Mødested: ved forsamlingshusets P-plads Møllegården 23, Kruså.

GPS: (N 54.8457°, E 9.3993°).

Turleder: Jens Eriksen. Mobil 24 66 17 50.

Arr.: OAS/DOF Sønderjylland.

 

Kværs Plantage.

Søndag d. 10. december kl. 10.00 – 13.00.

En fin plantage med mange gode arter.

Da det er årets sidste OAS-tur, vil vi servere gløgg og æbleskiver ved turens slutning.

Mødested: "P-plads" ved skovens NØ-ende på Kværs/Søgård vejen.

GPS: (N 54.9381°, E 9.4809°).

Turleder: Klaus Bo Jensen. Mobil 50 94 33 63.

Arr.: OAS/DOF Sønderjylland.


Fuglelivet i plantagerne.

Onsdag d. 13. december kl. 19.00 - 21.00.

Onsdagsmøde i OAS´s mødested på Sønderborg Kaserne.

Kom og hør en skovfogeds betragtninger om fuglelivet på hans arbejdsplads. Morten Faudel, Plantningsselskabet Sønderjylland.

Arr.: OAS.


Års- og juleafslutning for medlemmer af OAS.

Onsdag d.20 december fra kl. 19 - 21 i mødestedet på Sønderborg Kaserne.

Medlemmernes  ’fund’ og oplevelser i 2023, vil blive aftenens snakketema – evt. krydret med lidt fotos fra året, der gik.

Der vil blive serveret æbleskiver, gløgg, kaffe / the m. småkager etc. etc. 

Til sidst skal der gættes en fugl, der udløser en pæn lille erkendtlighed. 

GOD JUL og velmødt.

Arr.: OAS.


Fugleture i 2024:


Østkysttur Als.

Søndag d. 14. januar kl. 10.00 - 12.00.                   

Vi finder det bedste sted at se efter vinterfugle på havet.

Vi håber på havlit, sortand, fløjlsand og nordisk lappedykker.

Mødested: P-pladsen ved campingpladsen før Kegnæs Drej.

GPS: (N 54.862°, E 9.9988°).

Turleder: Kaj Abildgaard. Mobil 30 20 84 56.

Arr.: OAS/DOF Sønderjylland.


Årtoft Plantage.

Lørdag d. 10. februar kl. 9.00 – 12.00.
Vi lytter og ser bl.a. efter sortspætte, grønspætte og lille korsnæb.
Mødested: Tag afkørsel ved Kliplev og kør af Bjerndrupvej til rundkørslen.

Drej 1. vej til højre og igen efter 100 meter til højre af Gammel Oksevej. Efter 2 km drej til højre af Plantagevej. Mødested 1,5 km ude.

GPS: 54.953 9.368.

Turleder: Lars Møller Andersen. Mobil 23 69 86 35.

Arr.: OAS/DOF Sønderjylland.


Turen går til Hartsø, Kegnæs.

Lørdag d. 9. marts kl. 10.00 - 12.30.

Der bør være mange rastende ænder, gæs og vadere. Vi håber på trækkende rovfugle, hvis vindretningen og vejret er OK.

Mødested: P-pladsen ved stormflodssøjlen efter den tidligere Møllers Campingplads i Østerby.

GPS: (N 54.8642°, E 9.9116°).

Turleder: Viggo Petersen. Tlf. 51 35 13 73.

Arr.: OAS/DOF Sønderjylland.

 

Fugletræk ved Tontoft Nakke.

Søndag d. 23. marts kl. 6.00 - 12.00.

Sønderjyllands bedste sted for fugletræk om foråret.  Tidspunktet er især godt for et stort finketræk og musvågetræk . Sjældne fugle kan også dukke op. Deltagere kan komme og gå indenfor den afsatte tid.

Mødested: P-pladsen for enden af Gammelskovvej. Drej til venstre i Pøl ved skiltet ”traktormuseum”.

GPS: (N 55.0834°, E 9.7449°).

Turleder: Dennis Langholz. Mobil 27 24 49 56.

Arr.: OAS/DOF Sønderjylland.


Sandbjerg Sø.

Tirsdag d. 26. marts kl. 18.30 – 20.00.                                                                             

Vi ser efter vinter- og standfugle på søen og på Alssund – og vi lytter til den begyndende fuglesang.

Mødested: P-pladsen bag Sandbjerg Gods.

GPS: (N 54.9505°, E 9.7481°).

Turleder: Gert Fahlberg. Tlf. 26 31 10 13.

Arr.: OAS/DOF Sønderjylland.


Tur til Mandø.

Lørdag d. 13. april kl. 8.30 – 16.00 +/-.

Vi gentager turen til Mandø, men nu med vægt på evt. begyndende ynglende vadere på øens nordlige del. Selvfølgelig bruger vi også god tid på Låningsvejen og obs. fra digerne.

Vi kører og samles i egne biler, og OAS betaler for kørselsudgifter til bil-køreren. (kr.300 pr. bil med 1-3 deltagere udover føreren) . Bindende tilmelding senest fredag d. 5. april til Lars Møller Andersen (mobil 23 69 86 35 eller lars.moeller.andersen@stofanet.dk) med navn, og om du vil stille din bil til rådighed for samkørsel. Turleder udvælger bil og samkører, og giver besked tilbage til alle tilmeldte inden turen.

Mødested: Kl. 8.30 i inder-gården på Sønderborg kaserne.

Evt. øvrige opsamlingssteder aftales med turleder. Tidevandstabellen tilsiger, at vi kan køre på Låningsvejen fra kl. 9.30 og indtil kl. 15.30. Medbring madpakke og drikkevarer.

Turen er KUN for OAS-medlemmer pga. foreningstilskud.

Turleder: Lars Møller Andersen mobil 23 69 86 35.

Arr.: OAS

           

Smedeby grube og Kiskelund plantage.

Tirsdag d. 16. april kl. 18.30 – 20.30.                                         

Spændende smeltevands-slugt og fin lille plantage.

Mødested: Smedeforte 7, Smedeby 6340 Kruså.

Turleder: Ole Buk. Mobil 29 67 03 06.

Arr.: OAS/DOF Sønderjylland.


”Jep Fink plantage”, Klattrup mose og Hostrup sø.

Søndag d. 21. april kl. 9.00 – 12.00.

Erik tager os med rundt i sin ”baghave”, og fortæller om stedets fugle. De forskellige ynglefugle skulle nu gerne være ankommet.

Mødested: I skovkanten 200 m efter Flensborgvej 332, Sdr. Hostrup, Aabenraa.

GPS: (N 54.9805°, E 9.4309°).

Turleder: Erik Faudel. Mobil 21 20 62 03.

Arr.: OAS/DOF Sønderjylland.


Torup made.

Søndag d. 5. maj kl. 9.00 - 11.30.                                                                

Als’ bedste eng/vådområde! Forvent ænder, gæs, vadere og gode rovfugle. Ofte mange sangere i krattene på vejen derhen.

Mødested: Vi mødes ved Gammelgård 6, Augustenborg.

Turleder: Kim Hagen Andersen. Mobil 61 11 36 01.

Arr.: OAS/DOF Sønderjylland.