Turprogram

Turprogram

GENERELT OM OAS-TURE:


Vore ture er også åbne for ikke-medlemmer.


Foreningen udsender en reminder mail nogle dage inden turen. Ønsker du også at modtage denne reminder, så send en mail til information@oasweb.dk. Det er altid muligt at blive slettet af mail listen.


Der opfordres til, at deltagere på turene møder ind 30 min. før turstart i inder-gården ved Sønderborg kaserne for selv at arrangere privat fælleskørsel iblandt de fremmødte.


Fugleture i 2024:


Download turprogram - klik her.


Turen går til Hartsø, Kegnæs.

Lørdag d. 9. marts kl. 10.00 - 12.30.

Der bør være mange rastende ænder, gæs og vadere. Vi håber på trækkende rovfugle, hvis vindretningen og vejret er OK.

Mødested: P-pladsen ved stormflodssøjlen efter den tidligere Møllers Campingplads i Østerby.

GPS: (N 54.8642°, E 9.9116°).

Turleder: Viggo Petersen. Tlf. 51 35 13 73.

Arr.: OAS/DOF Sønderjylland.

 

Fugletræk ved Tontoft Nakke.

Lørdag d. 23. marts kl. 6.00 - 12.00.

Sønderjyllands bedste sted for fugletræk om foråret.  Tidspunktet er især godt for et stort finketræk og musvågetræk . Sjældne fugle kan også dukke op. Deltagere kan komme og gå indenfor den afsatte tid.

Mødested: P-pladsen for enden af Gammelskovvej. Drej til venstre i Pøl ved skiltet ”traktormuseum”.

GPS: (N 55.0834°, E 9.7449°).

Turleder: Dennis Langholz. Mobil 27 24 49 56.

Arr.: OAS/DOF Sønderjylland.


Sandbjerg Sø.

Tirsdag d. 26. marts kl. 18.30 – 20.00.                                                                             

Vi ser efter vinter- og standfugle på søen og på Alssund – og vi lytter til den begyndende fuglesang.

Mødested: P-pladsen bag Sandbjerg Gods.

GPS: (N 54.9505°, E 9.7481°).

Turleder: Gert Fahlberg. Tlf. 26 31 10 13.

Arr.: OAS/DOF Sønderjylland.


Tur til Mandø.

Lørdag d. 13. april kl. 8.30 – 16.00 +/-.

Vi gentager turen til Mandø, men nu med vægt på evt. begyndende ynglende vadere på øens nordlige del. Selvfølgelig bruger vi også god tid på Låningsvejen og obs. fra digerne.

Vi kører og samles i egne biler, og OAS betaler for kørselsudgifter til bil-køreren. (kr.300 pr. bil med 1-3 deltagere udover føreren) . Bindende tilmelding senest fredag d. 5. april til Lars Møller Andersen (mobil 23 69 86 35 eller lars.moeller.andersen@stofanet.dk) med navn, og om du vil stille din bil til rådighed for samkørsel. Turleder udvælger bil og samkører, og giver besked tilbage til alle tilmeldte inden turen.

Mødested: Kl. 8.30 i inder-gården på Sønderborg kaserne.

Evt. øvrige opsamlingssteder aftales med turleder. Tidevandstabellen tilsiger, at vi kan køre på Låningsvejen fra kl. 9.30 og indtil kl. 15.30. Medbring madpakke og drikkevarer.

Turen er KUN for OAS-medlemmer pga. foreningstilskud.

Turleder: Lars Møller Andersen mobil 23 69 86 35.

Arr.: OAS

           

Smedeby grube og Kiskelund plantage.

Tirsdag d. 16. april kl. 18.30 – 20.30.                                         

Spændende smeltevands-slugt og fin lille plantage.

Mødested: Smedeforte 7, Smedeby 6340 Kruså.

Turleder: Ole Buk. Mobil 29 67 03 06.

Arr.: OAS/DOF Sønderjylland.


”Jep Fink plantage”, Klattrup mose og Hostrup sø.

Søndag d. 21. april kl. 9.00 – 12.00.

Erik tager os med rundt i sin ”baghave”, og fortæller om stedets fugle. De forskellige ynglefugle skulle nu gerne være ankommet.

Mødested: I skovkanten 200 m efter Flensborgvej 332, Sdr. Hostrup, Aabenraa.

GPS: (N 54.9805°, E 9.4309°).

Turleder: Erik Faudel. Mobil 21 20 62 03.

Arr.: OAS/DOF Sønderjylland.


Torup made.

Søndag d. 5. maj kl. 9.00 - 11.30.                                                                

Als’ bedste eng/vådområde! Forvent ænder, gæs, vadere og gode rovfugle. Ofte mange sangere i krattene på vejen derhen.

Mødested: Vi mødes ved Gammelgård 6, Augustenborg.

Turleder: Kim Hagen Andersen. Mobil 61 11 36 01.

Arr.: OAS/DOF Sønderjylland.


Tinglev mose.

Lørdag d. 11. maj kl. 5.00 – 8.00.

For de meget morgenfriske går vi efter de dejlige sangere, der nu skulle være ankommet: Nattergal, blåhals og kærsanger. Græshoppesangeren opleves også hvert år derude.

Fra Sønderborg: Tag vejen i Bjerndrup til venstre imod Tinglev mose (retning Bajstrup). Efter ca. 3 km følg skiltet imod Tinglev mose til højre. Parker efter 1 km ved det sydligste fugletårn.

GPS: (N 54.9226°, E 9.28°).

Turleder: Klaus Bo Jensen. Tlf. 50 94 33 63.

Arr.: OAS/DOF Sønderjylland.

 

Morgentur i Gråsten Slotspark og skoven.

Onsdag d. 22. maj kl. 7.00 - 10.00.                                                    

Vi ser på fuglene ved Slotssøen, i parken og skovene omkring. Vi nyder fuglenes intense sang.

Mødested: P-pladsen ved Slotshaven på Slotsgade i Gråsten.

GPS: (N 54.9237°, E 9.5966°).

Turleder: Jens Eriksen. Tlf. 24 66 17 50.

Arr.: OAS/DOF Sønderjylland. 

                

Pøls Rev og Birkepøl, Sydals.

Lørdag d. 25. maj kl. 10.00 – 12.00.

Vi scanner havet for fugle og tjekker stensætninger for stenpikker ! Vi ser på ankomne sangere og tornskader.

Mødested: P-pladsen ved Pøls Rev. Kør gennem Neder-Lysabild og drej til højre ved Felsgaard imod Pøls rev.

GPS: (N 54.8737°, E 10.0644°).

Turleder: Viggo Petersen.  Tlf. 51 35 13 73.

Arr.: OAS/DOF Sønderjylland.

 

Tur til Mjels Sø og Bundsø.

Lørdag d. 1. juni kl. 9.00 - 12.00.

NY TURGUIDE. Vi ser på søernes fugleliv, og glæder os over sangerne i krattene.

Mødested: P-pladsen ved pumpehuset ved Mjels Sø.

GPS: (N 55.0312°, E 9.7191°).    

Turleder: Oliver Laursen. Mobil 52 23 90 45.

Arr.: OAS/DOF Sønderjylland.                                                               

 

Frøslev plantage.

Onsdag d. 5. juni kl. 20.00 – 23.30.                                         

Vi vil prøve at finde natravnen sidst på turen. Inden da måtte vi gerne have set/hørt skovsanger, hedelærke og vendehals.

Mødested: P-pladsen N for Frøslev-lejren. Drej ned ad lejrvejen i Fårhus.

GPS: (N 54.8459°, E 9.3263°).

Turleder: Klaus Bo Jensen. Tlf. 50 94 33 63.

Arr.: OAS/DOF Sønderjylland.                                                       

 

”Fugle-rally” på Als.

Søndag d. 16. juni kl. 9.00 – 14.00.

Vi tager hul på sommeren ved at gennemføre et fornøjeligt ”Fugle-rally” rundt på Als. Ideen er, at vi - på tid - skal forsøge at finde flest mulige fugle på øen. Vi kører rundt i biler med 3 deltagere fordelt efter lodtrækning, og vi konkurrerer bilerne imellem. Pludselig er det svært at finde en fasan, skovspurv mv. ”Bilen” planlægger selv ruten og man skal være hjemme på et bestemt tidspunkt – ellers koster det i fugle-regnskabet.

Vi mødes i vores forenings-lokale på kasernen kl. 9 til fælles info og fordeling af biler og hold. Konkurrencen starter herefter, og alle deltagere skal være tilbage i foreningslokalet senest kl. 13. Her afgøres konkurrencen, der ”hygge-debriefes” og vi serverer hotdogs.

Arr.: OAS/DOF Sønderjylland.