Turprogram

Turprogram

GENERELT OM OAS-TURE:


Vore ture er også åbne for ikke-medlemmer.

Ved nogle ture foreslår vi samkørsel (mødested Sct. Marie Kirkens P-plads i Sønderborg) for at give interesserede uden bil mulighed for at komme med. Deltagerne fordeles på de fremmødte biler.


Foreningen udsender en reminder mail nogle dage inden turen. Ønsker du også at modtage denne reminder, så send en mail til information@oasweb.dk. Det er altid muligt at blive slettet af mail listen.

Hent efterårets velkomstfolder her.


Margrethe-Søen, Gråsten.

Torsdag d. 5. august kl. 9:00 - 11:30.

Vi kikker på skovens og søens fugleliv.

Mødested: P-pladsen ved skovkanten nær "Margrethe-Søen".

Indkørsel fra Felstedvej ca. 2-3 km fra slottet i Gråsten.

GPS: (N 54.9298°, E 9.5504°).

Turleder: Lars P. Hansen. Mobil 40 87 62 44.

 

GENERALFORSAMLING for OAS.

Søndag den 8. august kl. 15.00.

Kl. 15:00 afholdes generalforsamlingen med dagsorden ifølge lovene.

Dette sker denne gang på Knøs Gård i Høruphav i den store sal.

GPS: (N 54.9144°, E 9.89346°).

Ved spørgsmål kontakt Kaj Abildgaard. Mobil 30 20 84 56.

FORINDEN KL. 13.00 vil vi gå en lille tur i den nærliggende skov Lambjergskov.

Mødested: P-pladsen ved Knøs Gård. Turleder Lars P. Hansen.


Aftentur til Trillen.

Tirsdag d. 10. august kl. 19:00 - 21:00.                            

Vi kikker efter vadefugle, ænder, gæs med mere. Skægmejsen plejer også at lade sig høre.

Mødested: P-pladsen lige før Høruphav.

GPS: (N 54.9069°, E 9.8848°).

Turleder: Kaj Abildgaard. Mobil 30 20 84 56.

 

Oldenor, Bundsø. OBS NYT MØDESTED.

Lørdag d. 21. august kl. 9:00 - 12:00.  

Med den nye Bundsø har vi fået endnu et godt fuglested på Nordals. Vi vil besøge 2 søer, som hver for sig har en del arter.

Begrundelse for ændringen er, at P pladsen ved Mjelssø er blokeret -

så vi nøjes dennegang med 2 søer - BUNDSØ og OLDENOR - og vælger "slow-birding", som mange sætter pris på.

Mødested: P plads på Vesterballe, 6430 Nordborg i det sydøstlige hjørne af BUNDSØ.

GPS: (N 55.018618°, E 9.771223°).

Turleder: Lars P. Hansen. Mobil 40 87 62 44.

 

Formiddagstur til Trillen.

Onsdag d. 25. aug. kl. 9:00 - 11:30.  

Vi ser på forskellige ænder og evt. vadefugle.

Mødested: P-pladsen lige før Høruphav.

GPS: (N 54.9069°, E 9.8848°).

Turleder: Kaj Abildgaard. Mobil 30 20 84 56.

 

Oldenor, Bundsø og Mjels Sø.

Lørdag d. 18. sept. kl. 9:00 - 12:00.  

Med den nye Bundsø har vi fået endnu et godt fuglested på Nordals.

Der er masser af fugle. Vi vil besøge alle 3 søer, som hver for sig har en del arter.

Mødested: P-pladsen ved pumpehuset ved Mjels Sø.

GPS: (N 55.0312°, E 9.7191°).

Turleder: Klaus Bo Jensen. Mobil 50 94 33 63.


En spændende (gratis!) tur til Fyn og Bøjden Nor

Fredag d. 24. september 2021, fra kl. 07:00 – kl. 14:00.

Afg. Fynshav kl. 08:00 retur kl. 13:00.

Noret ligger i gåafstand fra færgelejet...se HER

Vi ser på fugletræk over Bøjden Nor, samt fuglene i vådområderne, langs kysten eller fra de 2 fugletårne i den sydlige ende.

Der er vadefugle, måger, gæs og ænder, samt spurvefugle og rovfugle og .. og.. 

Observationer fra de sidste 10 dage: Se  HER

Billetten skal købes online HER – pga. ’sommerpakken’  refunderes beløbet aut. efter 1-2 uger (priseksempel: En returbillet, Pensionist 74,- kr.).

Mødested: Ved Fynshavfærgens billetkontor.

Evt.  ’opsamling’ på Kirketorvet m. afgang kl. 07:15!

OBS, der er tilmelding til denne tur:  Senest torsdag 23. september kl. 12:00 - via SMS (40 16 23 61).

Turleder: Else Dupont - 40 16 23 61   -      HUSK varmt tøj, evt. støvler …

 

Sønderskoven, Sønderborg.

Søndag d. 26. sept. mellem kl. 10:00 - 14:00.

Vi kikker efter træk I kan komme og gå, som I har lyst.                       

Hvis vejret arter sig, kan der komme rigtig mange rovfugle i ugerne fremover.

Begyndende med hvepsevåger, falke og høge.

Mødested: Øst enden af Hjort Lorenzens Vej.

GPS: (N 54.8945°, E 9.8118°).

Turleder: Klaus Bo Jensen. Mobil 50 94 33 63.

 

Fugletræk ved Kragesand.

Søndag den 3. okt. kl. 7:30 - 11:00.

Vi stiller os ved P-pladsen ved Kragesand på sydspidsen af Broagerland, og håber, der er gang i fugletrækket.

GPS: (N 54.8366°, E 9.7283°).

Vi holder øjne og ører åbne for småfugletrækket over land og holder også øje med fjorden, hvor bl.a. ænder og gæs kan være på vej mod vest.

Med lidt held kan der også komme en lom eller en kjove forbi. Man kan komme og gå, som man har lyst til mellem kl. 7:30 og 11.

Turleder: Gert Fahlberg. Mobil 26 31 10 13.

 

Kegnæs.

Søndag d. 24. okt. kl. 10:00 - 12:30.                                                                                   

Vi ser på, hvad der er ved Hjortholm enge og Hartsø samt havet syd for Kegnæs

Mødested: P-pladsen ved nordenden af Drejet ved Drejby camping.

GPS: (N 54.8620°, E 9.9988°).

Turleder: Viggo Petersen. Mobil 51 35 13 73.

 

Bustur til marsken for at se på gæs mm.

Lørdag d. 6. nov. kl. 8:15 - 16:00.

Store flokke af gæs samles og finder deres føde inden trækket går videre.

Også en del rovfugle plejer at finde vej til ”Spisekammeret”.

Af hensyn til kørsel skal vi have bindende tilmelding senest 30/10.

Turens pris kr. 200 pr. deltager. Derfor kun for OAS-medlemmer.

Mødested: Kirketorvet, Sønderborg. Evt. opsamling?

P-plads Sct. Marie Kirke Sønderborg.

Turleder: Orla Jessen. Mobil 23 20 13 43.

 

Formiddagstur til Gråsten Søerne.

Torsdag d. 11. nov. kl. 9:00 - 11:30.

Normalt ses ret mange arter, nogle i hundredevis.

Mødested: P-pladsen ved Slotshaven.

GPS: (N 54.9237°, E 9.5966°).

Turleder: Lars P. Hansen. Mobil 40 87 62 44.

 

Kelstrup Plantage.

Søndag d. 14. nov. kl. 10:00 - 12:30.

Vi efterstræber skovens karakterfugle som sortspætte og huldue.

Og måske er grøn- og gråsiskener ankommet sammen med korsnæb.

Mødested: U-formet P-plads ved Stokkebrovej ca. 1,5 km. imod Ø for Holdbi Kro.

GPS: (N 54.8781°, E 9.4346°).

Turleder: Klaus Bo Jensen. Mobil 50 94 33 63.

 

Formiddagstur til Sandbjerg Møllesø.

Søndag d. 21. nov. kl. 9:00 - 11:30.                                                                               

Vi ser ofte isfuglen, men søen er ellers tilholdssted for mange andefugle.

Mødested: P-pladsen bag Sandbjerg Gods.

GPS: (N 54.9505°, E 9.7481°).

Turleder: Gabor Graehn. Mobil 42 72 04 40.


Kruså Møllesø og Kollund Skov.

Søndag d. 5. dec. kl. 10:00 - 12:00.

Arter som hvidøjet and, rørdrum, lille skallesluger samt flere spættearter er set tidligere.

Mødested ved forsamlingshusets P-plads.

GPS: (N 54.8457°, E 9.3993°).

Turleder: Lars P. Hansen. Mobil 40 87 62 44.

 

Kværs Granskov.

Søndag d. 12. dec. kl. 10:00 - 12:30.

Varieret biotop skov, hvor alle mejserne optræder såsom sort-, top-, sump- og fyrremejse. Ibland så vinterens gæste-fugle, så har du en interessant fugletur.

Da der er årets sidste tur, vil vi om muligt servere gløgg og æbleskiver ved turens slutning

Mødested: "P-plads" ved skovens NØ-ende på Kværs/Søgård vejen.

GPS: (N 54.9381°, E 9.4809°).

Turleder: Klaus Bo Jensen. Mobil 50 94 33 63.