Turprogram

Ornitologisk forening for Als og Sundeved

Turprogram

GENERELT OM OAS-TURE:


Vore ture er også åbne for ikke-medlemmer undtagen turen d. 7. november..

Ved nogle ture foreslår vi samkørsel (mødested Sct. Marie Kirkens P-plads i Sønderborg) for at give interesserede uden bil mulighed for at komme med. Deltagerne fordeles på de fremmødte biler. Dette er pga. situationen indtil videre aflyst.


Foreningen udsender en reminder mail nogle dage inden turen. Ønsker du også at modtage denne reminder, så send en mail til information@oasweb.dk. Det er altid muligt at blive slettet af mail listen.

OAS-TURE  2. halvår 2020.


Hent foreningens turfolder ved at klikke her.


Margrethe Sø, Gråsten.

Torsdag d. 6. august kl. 9:00 til kl. 11:30.

Vi kikker på skovens og søens fugleliv.

Mødested: P-pladsen ved skovkanten nær Margrethe Sø.

Indkørsel fra Felstedvej ca. 2-3 km fra slottet i Gråsten.

GPS: (N 54.92977°, E 9.55039°).

Turleder: Lars P. Hansen. Tlf. 40 87 62 44.

Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.

 

Aftentur til Trillen.

Tirsdag d. 11. august kl. 19:00 til kl. 21:00.                                                           

Vi kikker efter vadefugle, ænder, gæs med mere.

Skægmejsen plejer også at lade sig høre.

Mødested: P-pladsen lige før Høruphav.

GPS: (N 54.90692°, E 9.88483°).

Turleder: Kaj Abildgaard. Tlf. 30 20 84 56.

Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.

 

Mjels Sø, Oldenor og Bundsø.

Lørdag d. 22. august kl. 9:00 til kl. 12:00.

Med den nye Bundsø har vi fået endnu et godt fuglested på Nordals.

Vi vil besøge alle 3 søer, som hver for sig har en del arter.

Mødested: P-pladsen ved pumpehuset ved Mjels Sø.

GPS: (N 55.03119°, E 9.71907°).

Turleder: Gabor Graehn.  Tlf. 42 72 04 40.

Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.

 

Formiddagstur til Trillen.

Fredag d. 28. aug. kl. 9:00 til kl. 11:30.  

Vi ser på forskellige ænder og evt. vadefugle.

Mødested: P-pladsen lige før Høruphav.

GPS: (N 54.90692°, E 9.88483°).

Turleder: Kaj Abildgaard. Tlf. 30 20 84 56.

Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.


Mjels Sø, Oldenor og Bundsø.

Lørdag d. 19. september kl. 9:00 til kl. 12:00.

Med den nye Bundsø har vi fået endnu et godt fuglested på Nordals.

Vi vil besøge alle 3 søer, som hver for sig har en del arter.

Mødested: P-pladsen ved pumpehuset ved Mjels Sø.

GPS: (N 55.03119°, E 9.71907°).

Turleder: Lars Peter Hansen.  Tlf. 40 87 62 44.

Preben Jensen. Tlf. 22 26 69 25.

Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.

 

Sønderskoven.

Vi kikker efter træk søndag d. 27. sept. mellem kl. 10:00 og kl. 14:00.

Du kan komme og gå, som du har lyst.

Hvis vejret arter sig, kan der komme rigtig mange rovfugle i ugerne fremover. Begyndende med hvepsevåger, falke og høge.

Mødested: Østenden af Hjort Lorenzens Vej, Sønderborg.

GPS: (N 54.8945°, E 9.81181°).

Turleder: Svend Ove Jensen og Klaus Bo Jensen. Mobil hhv. 21 60 02 56 og 50 94 33 63.

Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.

 

Fugletræk ved Kragesand.

Søndag den 4. okt. kl. 7.30 til kl. 11.00.

Vi stiller os ved P-pladsen ved Kragesand på sydspidsen af Broagerland og håber, at der er gang i fugletrækket. Vi holder øjne og ører åbne for småfugletrækket over land og holder også øje med fjorden, hvor bl.a. ænder og gæs kan være på vej mod vest.

Med lidt held kan der også komme en lom eller en kjove forbi. Du kan komme og gå, som du har lyst til mellem kl.7.30 og kl. 11. 

Mødested: P-pladsen ved Kragesand.

GPS: (N 54.8366°, E 9.72831°).

Turleder: Gert Fahlberg. Tlf. 26 31 10 13.

 Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.

 

Kegnæs.

Søndag d. 25. okt. kl. 10:00 til kl. 12:30.

Vi ser på, hvad der er ved Hjortholm enge og Hartsø samt havet syd for Kegnæs.

Mødested: P-pladsen ved nordenden af Drejet.

GPS: (N 54.862016°, E 9.998678°).

Turleder: Viggo Petersen. Tlf. 51 35 13 73.

Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.

 

Bustur til marsken for at se på gæs mm. AFLYST.

Lørdag d. 7. nov. kl. 8:15 til kl. 16:00.

Store flokke af gæs samles og finder deres føde inden trækket går videre.

Også en del rovfugle (havørn, vandrefalk) plejer at finde vej til ”Spisekammeret”.

Af hensyn til kørsel skal vi have bindende tilmelding senest 30/10.

Turens pris kr.150 pr. deltager. Derfor kun for OAS medlemmer.

Mødested: P-plads Sct. Marie Kirke Sønderborg. Evt. opsamling?

Turleder: Orla Jessen. Tlf. 23 20 13 43.

Arr.: OAS

 

Formiddagstur til Gråsten Søerne.

Torsdag d. 12. nov. kl. 9:00 til kl. 11:30.

Normalt ses ret mange arter, især ænder optræder talrigt i Slotssøen.

Mødested: P-pladsen ved Slotshaven.

GPS: (N 54.923715°, E 9.596566°).

Turleder: Lars P. Hansen. Tlf. 40 87 62 44.

Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.

 

Kelstrup Plantage.

Søndag den 15. nov. kl. 10:00 til kl. 12:30.

Vi efterstræber skovens karakterfugle som sortspætte og huldue.

Og måske er grøn- og gråsiskener ankommet sammen med korsnæb.

Mødested: U-formet P-plads ved Stokkebrovej ca. 1,5 km. imod Ø for Holdbi Kro.

GPS: (N 54.8759°, E 9.4285°).

Turleder: Klaus Bo Jensen. Tlf. 50 94 33 63.

Arr. OAS/DOF-Sønderjylland.

 

Formiddagstur til Sandbjerg Møllesø.

Søndag d. 22. nov. kl. 9:00 til kl. 11:30.                                      

Vi ser ofte isfuglen, men søen er ellers tilholdssted for mange andefugle.

Mødested: Ved Sandbjerg Gods parkeringsplads.

GPS: (N 54.95046°, E 9.74809°).

Turleder: Gabor Graehn. Tlf. 42 72 04 40.

Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.

 

Kruså Møllesø og Kollund Skov.

Søndag d. 6. dec. kl. 10:00 til kl. 12:00.

Arter som hvidøjet and, rørdrum, lille skallesluger samt flere spættearter er set tidligere.

Mødested ved forsamlingshusets P-plads.

GPS: (N 54.8457°, E 9.39929°).

Turleder: Lars P. Hansen. Tlf. 40 87 62 44.

Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.

 

Kværs Granskov.

Søndag den 13. dec. kl. 10:00 til kl. 12:30.

Varieret biotop skov, hvor alle mejserne optræder såsom sort-, top-, sump- og fyrremejse. Ibland så vinterens gæste-fugle, så har du en interessant fugletur.

Da det er årets sidste tur, vil vi om muligt servere gløgg og æbleskiver ved turens slutning.

Mødested: "P-plads" ved skovens NØ-ende på Kværs/Søgård vejen.

GPS: (N 54.9381°, E 9.48093°).

Turleder: Klaus Bo Jensen. Tlf. 50 94 33 63.

Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.


Copyright ©  All Rights Reserved www.oasweb.dk 2020