Bibliotek

Ornitologisk forening for Als og Sundeved

Bibliotek - Nederst er den gamle side.

OAS har oprettet et bibliotek, hvor medlemmerne kan låne bøger mm. Foreningens bøger ligger hos formanden. Resten ved ejerne af bøgerne. Lånetid højst 1 måned med mindre andet aftales med udlåneren.

 

Man skal selv hente og aflevere bøgerne.

 

Udlåneren bedes selv notere navn og dato for udlån og evt. selv rykke for tilbagelevering.

Til højre vises alle bøgernes forside sorteret alfabetisk efter titel.


Ved klik på billedet vises et større formatUdover foreningen kan du låne bøger og materiale ved Kaj Abildgaard, Gabor Graehn, Lars Peter Hansen, Orla Jessen og Preben Jensen.


Man kan klikke på en bog, som så vises i større format på en ny side.

Foreningen har efterfølgende bøger. Foreningen kan kontaktes på tlf. 30 20 84 56 eller mail: kajabildgaard@stofanet.dk.

Kaj Abildgaard har efterfølgende bøger. Han kan kontaktes på tlf. 30 20 84 56 eller mail: kajabildgaard@stofanet.dk.

Gabor Graehn har efterfølgende bøger. Han kan kontaktes på tlf. 42 72 04 40 eller mail: gaborgraehn@gmail.com.

Lars Peter Hansen har efterfølgende bøger mm. Han kan kontaktes på tlf. 40 87 62 44 eller mail: jette_lp@hotmail.com.

Orla Jessen har efterfølgende bøger. Han kan kontaktes på tlf. 23 20 13 43 eller mail: ojessen35@gmail.com.

Gamle side:

OAS har oprettet et bibliotek, hvor medlemmerne kan låne bøger mm. Foreningens bøger ligger hos formanden. Resten ved ejerne af bøgerne. Lånetid højst 1 måned med mindre andet aftales med udlåneren.


Man skal selv hente og aflevere bøgerne.


Udlåneren bedes selv notere navn og dato for udlån og evt. selv rykke for tilbagelevering.


Foreningen:

Bogen Storken af Hans Skov. 2003.

Fugleåret 2008.

Fugleåret 2009.

Videofilm ”I skovens dybe stille ro” af Carl C. Christiansen.                       

Ynglefugle på Tipperne 1928-1992. DOFs tidsskrift 1998.

Vadefugletrækket gennem Danmark. DOFs tidsskrift 1993.

Migration and winter rangers of birds in Greenland. DOFs tidsskrift 2003.

Biædere i Sønderjylland, Danmark. Per Bangsgaard 2018.

 

Kaj Abildgaard:

Fugleåret 2006.

Birds of Eastern and Central North America (på engelsk). 2002

Ynglefugle i Vejlerne. DOFs tidsskrift 2008.


Gabor Graehn har følgende:

1) Golden Guide Birds of North America 1983 (inkl. sonagramme af fuglestemmerne)

2) Collins Birds of New Zealand (Chloe Talbot Kelly) 2005

3) Vögel beobachten in Norddeutschland (Moning/Weiß) 2007

4) Vögel beobachten in Ostdeutschland (Wagner/Moning) 2009

5) Die Namen der Vögel Europas (V Wember) 2007. Etymologi af både de videnskabelige og tyske fuglenavne.

6) Whose bird? (Bo Beolens og Michael Watkins) 2003. Common bird names and the People they commemorate...

7) The sound approach to birding (M Constantine) 2006

8) The wisdom of birds (Tim Birkhead) 2008. An illustrated history of ornithology (spændende)

9) Collins Remarkable birds (Stephen Moss) 2007 Spændende, med fine billeder

10) Understanding bird behaviour  (Stephen Moss) 2006. Et fhv. kort gennemgang af både alm, fugleadfærd og adfærd af forskellige fuglegrupper og for fun...

11) Birders: tales of af tribe (Mark Cocker) 2001

12) Bill Oddie's little black bird book

13) Birds of New Zealand 1963

14) Menabonis birds 1952

15) The life of birds 1962

16) African handbook of birds (1962)

17) Birds of eastern and north eastern Africa (bind 1+2)

18) Birds of the southern third of Africa (bind 1+2)

19) Heilmann, Manniche: Danmarks fugleliv 1+2+3    1928

PS: har også 6-DVD-set: The birds of Britain and Europe (Paul Doherty) og

Fuglenes Verden 1-5 (David Attenborough)

 

Orla Jessen:

Grossbill Guides Extremadura

Michael Lohmann Erich Rutschke Vogelparadiese Ost-und Mitteldeutschland.

Michael Lohmann Kurt Haarmann Vogelparadiese Norddeutschland.

Vejlernes Natur.


DOF's bibliotek (xls fra 2011). Klik her


Læs Kjeld Hansens historiske beretning om Hartsø. Klik her. Pdf 3 MB.


Copyright ©  All Rights Reserved www.oasweb.dk 2020