Nørreskoven og Fjordmosen

Nørreskoven og Fjordmosen

Beskrivelse:

Nørreskoven på Als er statsskov og en af Danmarks frodigste og største løvskove med store bevoksninger i et afvekslende og let tilgængeligt skovterræn, der på en 9 km lang strækning ligger ud til Lillebælt. Langs kysten veksler klinter med naturskovsbevoksninger og strandengsområder. Det store skovområde byder på alsidige natur- og kulturhistoriske oplevelser.

Da det også kan opleves fra bilen, er Nørreskoven et attraktivt udflugtsmål for mange.

(Citat :"Danmarks Skove")

Skoven er især rigtig flot, når de hvide anemoner blomstrer om foråret.

Der er en stor bestand af dådyr og enkelte krondyr.


Adgangsforhold:

Vandretursfolderens kort giver god orientering om adgangsmulighederne, og der er adskillige P-pladser med informationstavler langs Nørreskovvej og ved stranden.

Artsliste:

I Nørreskoven kan man se gravand, musvåge, spurvehøg, duehøg, hvepsevåge og tårnfalk.

Ud over disse arter er der skovsneppe og natugle. Spurvefuglene repræsenteres bl.a. af ravn, korttået træløber, rødstjert, broget fluesnapper, rødrygget tornskade, kernebider samt en lang række mere talrige skovfugle.

 

Se placering på kort.: Nørreskoven og Fjordmosen.


Se de seneste obs.: Nørreskoven og Fjordmosen.


Se en liste over alle arter på lokaliteten.: Nørreskoven og Fjordmosen.