Arrangementer

Arrangementer

GENERELT OM OAS-TURE:


Vore ture er også åbne for ikke-medlemmer.


Foreningen udsender en reminder mail nogle dage inden turen. Ønsker du også at modtage denne reminder, så send en mail til information@oasweb.dk. Det er altid muligt at blive slettet af mail listen.


Der opfordres til, at deltagere på turene møder ind 30 min. før turstart i inder-gården ved Sønderborg Kaserne for selv at arrangere privat fælleskørsel iblandt de fremmødte.


Fugleture i 2024:


Download turprogram forår - klik her.                                                  


Aftentur til Trillen.

Torsdag d. 8. august kl. 19.00 – 21.00.                                                                              

Vi kikker efter vadefugle, ænder og gæs i Hørup hav og omkring Vælddam.

Mødested: P-pladsen lige før Høruphav.

Turleder: Kaj Abildgaard. Mobil 30 20 84 56.

Arr.: OAS/DOF Sønderjylland.

 

Hostrup krat.

Lørdag d. 31. august kl. 9.00 – 11.30.

NY TURGUIDE. En rigtig fin lille kuperet skov med varieret bevoksninger. Sidst OAS besøgte den havde vi overraskende lille flagspætte samt trækkende hvepsevåge.

Mødested: P-pladsen i skovens nordlige ende på Sønder Hostrup Østergade.

Turleder: Anders Otto Nielsen. Mobil 25 71 56 20.

Arr.: OAS/DOF Sønderjylland.

 

Dynt strandmose.

Lørdag d. 14. september kl. 9.00 – 11.30.

NY LOKALITET. Vi besøger den spændende strandeng, hvor vi kan forvente rastende gæs, ænder, vadere og mulige trækkende rovfugle. I september 2023 rastede en odinshane derude i dagevis.

Mødested: P-pladsen ved Gammelmark strand camping.

Turleder: Lars P. Hansen. Mobil 40 87 62 44.

Arr.: OAS/DOF Sønderjylland.

 

Rovfugletræk ved Sønderskoven.

Søndag d. 29. september imellem kl. 12.00 og 15.00.

Vi kikker primært efter rovfugletræk. I kan komme og gå, som I har lyst.               

Hvis vejret arter sig (sol = termik, og østenvind), kan der komme rigtig mange rovfugle.

Mødested: øst enden af Hjort Lorenzens Vej i Sønderborg.

Turleder: Klaus Bo Jensen. Mobil 50 94 33 63.

Arr.: OAS/DOF Sønderjylland.

 

Fugletræk ved Kragesand.

Søndag d. 6. oktober kl. 7.30 – 11.00.

Vi stiller os ved P-pladsen på Kragesand ved sydspidsen af Broagerland, og håber at der er gang i fugletrækket. Vi holder øjne og ører åbne for småfugletrækket over land, og holder også øje med fjorden, hvor bl. a. ænder, gæs og lommer kan være på vej mod vest. Man kan komme og gå, som man har lyst til.

Turleder: Gert Fahlberg. Mobil 26 31 10 13.

Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.

 

Bøjden Nor.

Lørdag d. 12. oktober kl. 8.00 – 14.00.

Vintergæsterne er begyndt at ankomme sammen med ”langt-trækkerne”.

Mødested: Fynshav Færgehavn.

Afgang: Fynshav Færgehavn kl. 8.00. Retur: Bøjden Færgehavn kl. 13.00.

Deltagerne køber selv deres ”gående-billet” via www.alslinjen.dk. Priseksempel retur for pensionist kr. 78,-.

Fuglereservatet ligger i gåafstand lige ved færgelejet. Støvler, madpakke og drikkevarer vil være en god ide.

Tilmelding senest torsdag den 10. oktober til turleder.

Turleder: Else Dupont Mobil 40 16 23 61.

Arr.: OAS/DOF Sønderjylland.

                                                                             

Formiddagstur til Gråsten Søerne.

Torsdag d. 14. november kl. 9.00 – 11.30.

Normalt ses ret mange arter, nogle i hundredvis. Med lidt held ses også isfuglen.

Mødested: P-pladsen ved Slotshaven på Slotsgade i Gråsten.

Turleder: Hans Erik Jensen. Mobil 26 46 92 00.

Arr.: OAS/DOF Sønderjylland.

 

Kruså Møllesø.

Søndag d. 1. december kl. 10.00 – 12.00.

Vi håber på arter som rørdrum og lille skallesluger. Søen byder altid på mange rastende ænder og gæs og siskener i elletræerne.

Mødested: Forsamlingshusets P-plads ved Møllegården 23, Kruså.

Turleder: Jens Eriksen. Mobil 24 66 17 50.

Arr.: OAS/DOF Sønderjylland.

 

Kværs Plantage.

Søndag d. 8. december kl. 10.00 – 13.00.

En skøn plantage med alle vores gode småfugle-arter. Da det er sæsonens sidste tur, vil vi ved turens afslutning servere gløgg og æbleskiver.

Mødested: "P-plads" ved skovens NØ-ende på Kværs/Søgård vejen.

Turleder: Klaus Bo Jensen. Mobil 50 94 33 63.

Arr.: OAS/DOF Sønderjylland.