Blommeskobbel

Blommeskobbel

Blommeskobbel ligger ud til Lillebælt, ca. 4 km sydøst for Fynshav. Skoven er en frodig løvskov, og består overvejende af bøg, med et par bevoksninger af eg og ask, samt en smule nåletræ. Thorshavnsbæk er et § 3 beskyttet vandløb. I skoven forekommer en række gøgeurter og dansk ingefær. Skoven er vældig flot i april med hvide anemoner og enkelte gule. Vinbjergsneglen findes i stort antal.


Adgangsforhold:

Fra Østkystvejen drejes fra ved skiltet mod Blommeskobbel. Der er en lille idyllisk P-plads med bord og bænke i skovens udkant. Skoven går helt ned til kysten.


Se placering på kort.

 

Kulturhistorie: Der er fem rund- og langdysser i skoven. Koncentrationen af dysser i Blommeskobbel er enestående, og flere af dysserne ligger tæt samlet.

Vejene følger terrænet i skoven, og kan formentlig føres mange århundreder tilbage.


Se alle arter på lokaliteten her.


Sete fugle: gråand, ederfugl, gravand, toppet skallesluger, musvåge, fasan, ringdue, stor flagspætte, gærdesmutte, munk, gransanger, rødhals, spætmejse, bogfinke, skovskade, ravn (rede), sortkrage, natugle, fluesnapper.