Viemose, Dybbøl

Ornitologisk forening for Als og Sundeved

Viemose, Dybbøl

En lille sø med bæktilløb og eng. Beliggende mellem Dybbøl og Vemmingbund ved Gendarmstien. Stedet kan iagttages fra stien, men bedste udsyn får man ved at gå af en ca. 1 km markvej fra vejen, der går forbi Dybbøl Mølle. Parkering langs cykelstien udfor det nedlagte Marburger slagteri.

Der plejer at være en hel del grågæs, gråænder og viber. Stedet er også godt for iagttagelser af en lang række vadefugle. I alt er der set 116 forskellige fuglearter.

 

Vis lokalitetens placering.

 

Lokalitetens arter.

Copyright ©  All Rights Reserved www.oasweb.dk 2020