Trillen

Trillen

Beskrivelse:

Trillen er nærmest et trekantet område, hvor grundlinien mod nordvest udgøres af skovkanten af skoven Lambjerg Indtægt og de to andre sider består af strandvolde og enge. Mod øst en krumodde, der stadig vokser. I midten findes en gammel lagunesø, kaldet Vælddam, omgivet af rørskov og et større vådområde. På den yderste spids, Store Trille, findes en mindre bevoksning med et fugletårn. Stedet er et af vore gode steder, som skyldes blandingen af skov, ferskvand, saltvand, læ, rørskovm.m.


Adgangsforhold:

Fra parkeringspladsen i Lambjerg Indtægt ca. 5 km øst for Sønderborg fører en sti gennem skoven ud på strandvolden til fugletårnet. Det er muligt at gå hele vejen rundt om Trillen, hvilket anbefales.


Se lokalitetens beliggenhed på kort.


P-pladsen vest for Høruphav, Trillen: GPS: (N 54.90692°, E 9.88483°).


Se de seneste obs. på lokaliteten her.


Se en liste over alle arter på lokaliteten.