Sottrupskov og Sandbjerg sø

Sottrupskov og Sandbjerg sø

Beskrivelse og adgangsforhold:

Sottrup Storskov ,en smuk bøgeskov, og Sandbjerg Slot med møllesøen, der ligger ned til Alssund, ejes af Aarhus Universitet. Man kan spadsere ad den gamle gendarmsti langs kysten.

Skov og Naturstyrelsen har en folder over Alssund.

 

Artsliste:

Her er nogle arter set af Gert Fahlberg og Kaj Abildgaard.

helårs: toppet lappedykker, skarv, fiskehejre (op til 50), knopsvane, gråand, taffeland, troldand, musvåge, vandrikse, blishøne, isfugl, huldue, natugle, gærdesmutte, rødhals, blåmejse, musvit, spætmejse, bogfinke.

sommer: grågås, rørhøg, gøg, landsvale, bysvale, hvid vipstjert, nattergal, husrødstjert, gærdesanger, havesanger, munk, gransanger, stær, rørspurv.

vinter: stor skallesluger.

sjældent: lille skallesluger, fiskeørn, lærkefalk, pirol.

 

Se placering på kort.: Sottrup Storskov og Sandbjerg Sø.


P-pladsen Sandbjerg Gods: GPS: (N 54.95046°, E 9.74809°).


Se de seneste obs.: Sottrup Storskov og Sandbjerg Sø.


Se en liste over alle arter på lokaliteten: Sottrup Storskov og Sandbjerg Sø.