Skeldekobbel Skov

Ornitologisk forening for Als og Sundeved

Skelde Kobbelskov

Skelde Kobbelskov har et areal på 73 ha og ligger på det østligste Broagerland med en markant placering helt ud til Sønderborg Bugt. Skoven er en frodig løvskov, der helt overvejende består af bøg og ær. I det nordøstlige hjørne af skoven ligger der en stor spejderplads. Der er tilkørsel til den nordvestlige del af skoven fra Skelde, hvor der også er en p-plads.


Skelde Kobbelskov er en spændende løvskov, der dog fuglemæssigt ikke er det store. Der er opsat flere redekasser til Stor Skallesluger. Lærkefalken er tidligere iagttaget der.


Se kort.

 

Se alle arter her.

Copyright ©  All Rights Reserved www.oasweb.dk 2020