Sønderskovens fugletræk

Sønderskovens fugletræk v/Hjort Lorenzens Vej

Umiddelbart før Sønderskoven (fra Sønderborg) samles ornitologerne om efteråret ved vendepladsen for enden af Hjort Lorenzens Vej.

 

Der kan i løbet af et år forekomme træk af 1000 hvepsevåger, 1000 spurvehøge, 15.000 musvåger, 25 fiskeørne, 100 røde glenter plus mange andre rovfugle. Derudover bramgæs, alliker og stær over 10.000 og bogfinke/kvækerfinke samt ringduer i endnu større tal.

 

Det er et imponerende syn at se musvågerne komme trækkende i uendelige rækker, som sædvanligvis ændres til store skruer, inden de går videre mod syd.

 

Som minimum plejer skolens efterårsferie at være dækket af ornitologer, som man frit kan spørge til trækket.

 

Se lokalitetens placering på kort.


Hjort Lorenzens Vej - Vendeplads: GPS: (N 54.8945°, E 9.81181°).


Se stedets obs.


Seneste obs.