Sønderskoven og Fredsmaj

Sønderskoven og Fredsmaj

Beskrivelse:

beliggende ved Fiskerhytten i Sønderborg. Stedet er en lavvandet sivomkrandset sø i løvskoven, tæt ved havet.

Bedste udsigtsmuligheder er fra stien mellem søen og havet og det nye fugletårn.


Adgangsforhold:

Nærmeste parkeringsmulighed er enten ved indkørslen ved Skovvej, hvor man følger Barkladevej gennem skoven eller fra den østlige ende af Hiort Lorenzens Vej. Herfra til kysten og til venstre langs denne. Begge steder er der ca. 1 km at gå.


Se beliggenhed på kort her.


Hent kort over Sønderskoven hos Skov og Naturstyrelsen.

 

Artsliste:

Se komplet artsliste fra DOFbasen


Obs de seneste 10 dage


Om foråret ses ynglende: 3-4 par gråstrubet lappedykker, gråand, blishøne, ca. 3 par viber, knopsvane, hvid vipstjert og rørspurv. Herudover kan der opholde sig op til 250 grågæs.


Endelig ses stor skallesluger, fiskehejre, skarv, troldand, lille lappedykker, vandrikse, grønbenet rørhøne, toppet skallesluger, gøg, skovskade, ringdue, rødstjert, munk, gærdesmutte, rødhals, korttået træløber, spætmejse, gulspurv, musvit, blåmejse, kvækerfinke, sanglærke, gråsisken, hvidklire, svaleklire, grå fluesnapper, spurvehøg

I træktiden ses: krik- og skeand, hvidklire, sortklire, dobb. bekkasin, mudderklire og rødben

Om sommeren: mursejler, land- og bysvale

Om vinteren ses især ude på havet: hvinand, ederfugl, toppet og stor skallesluger.

Sjældnere: lærkefalk, isfugl, musvåge, rørhøg, knar- og taffel-, atling- og pibeand, canadagås, ravn, drosselrørsanger

Enkelt oplevelser:  brudeand, sølvhejre, silkehejre, havørn