Oldenor

Oldenor

Oldenor er oprindelig en fjordarm, der i slutningen af 1880erne blev afsnøret fra havet med en dæmning. Det afvandede areal blev i mange brugt til landbrug, indtil man i 80érne opgav korndyrkningen. Området blev som led i et stort naturgenopretningsprojekt genskabt som sø i 1993. Søen er ca. 1,5 km lang og 0,5 km bred.

Ved søen er der en stor koloni af skarv, som har givet træerne i søens ene ende det karakteristiske udseende. Derudover ses i perioder mange andefuglearter samt svaner og flere slags gæs. Yderligere ses isfugl, blishøns, fiskehejre og lappedykkere. Flere rovfuglearter bl.a. havørn, fiskeørn, musvåge, rørhøg, tårnfalk og spurvehøg optræder også. Specielt om vinteren forekommer stor og lille skallesluger samt hvinand. I 2009 opholdt 2 sølvhejre sig der en måned tid.


Se lokalitetens beliggenhed på kort


P-plads Oldenor syd: GPS: (N 55.0394°, E 9.7278°).


Adgangsforhold

Der er anlagt en P-plads ved vejen mellem Mjels og Oksbøl. Fra udsigtspladsen ved P-pladsen og den anlagte sti langs sydsiden af søen er der fin oversigt over det flotte landskab.

Man kan også køre over Dyvig og dreje fra til venstre lige før lystbådehavnen. Man kommer så ned til vestenden af Oldenor og kan gå af en sti syd om søen (op til den anden plads)


Se de seneste obs. på lokaliteten her.


Se alle arter, der er set på denne lokalitet.