Mjang Dam og Torup Made

Mjang Dam og Torup Made

Beliggenheden er øst for Augustenborg ud for Bro. Nemmeste adgang er nok fra golfbanens hovedbygninger, som man kommer fra ad vejen mod Fynshav.


Se beliggenhed på kort for Mjang Dam og Torup Made.

 

Miang Dam er en god fuglelokalitet, men den er efter golfbanens oprettelse blevet lidt sværere tilgængelig. Der skulle være etableret en sti i kanten mellem golfbanen og området. Man skal passe på ikke at få en golfkugle i nakken, og man føler sig ikke særlig velkommen.

Området er en inddæmmet fjordarm og noget kuperet. Der er en pæn stor rørskov, som gennemløbes af vandløb. Dertil er der en lidt større vandflade. I områdets østlige ende er der en del træer og længere mod øst ligger Torup Made, hvor vandstanden er planlagt hævet.

Stedet bliver ikke overrendt af ornitologer, men der gøres mange gode observationer.

Det kan være et kommende sted for havørn eller trane?


Se artslisten hos DOF: Mjang Dam og Torup Made.

 

Af ynglende fugle kan nævnes: rørhøg, tårnfalk, vandrikse, blishøns, dobbelt bekasin, ravn, stær, nattergal, hale-, skæg- og pungmejse, rør-, siv- og kærsanger, toppet lappedykker.

Derudover er set: rørdrum,  skarv, fiskehejre, spurvehøg, musvåge, hvepsevåge, fasan, ringdue, svaleklire, sølvmåge, stormmåge, gøg, stor flagspætte, sanglærke, hvid vipstjert, krik-, grav-, trold-, ske- og gråand,  knopsvane, vibe, strandskade, husskade, skovskade, sortkrage, ringdue, vandrikse, fasan, natugle, mursejler, bysvale, landsvale, spætmejse, gran-, torn- og løvsanger, gulbug, munk, dompap, jernspurv, solsort, sangdrossel, sumpmejse, blåmejse, musvit, bogfinke, grønirisk, gulspurv, rørspurv,  gærdesmutte, stillids, engpiber og græshoppesanger.

Lidt sjældnere observationer er : havørn, vandrefalk, rød glente, hedehøg, blå kærhøg, hvid stork, trane, nilgås, flodsanger, plettet rørvagtel, vagtel og savisanger.

Om vinteren er stedet rasteplads for over 1.000 grågæs samt flere andre gåsearter. Også sangsvaner dukker normalt op.