Ketting Nor og enge

Ketting Nor og enge

Beskrivelse:

I første del af juni måned er der et rigt planteliv langs stien med trevlekrone, hjertegræs og ca. 600 orkideer.


Se lokalitetens beliggenhed på kort

 

P-plads ved Noret - Ketting Nor: GPS: (N 54.97052°, E 9.85961°).


Adgangsforhold:

Fra Augustenborg køres gennem Osbæk til Sebbelev, hvor man tager den 3. vej til venstre mod Egen. Det er en lidt hullet grusvej.

Lige efter dæmningen ved noret er der på venstre hånd en P-plads.

Herfra kan man gå 200 m tilbage og finde stien på søens sydlige side og gå ca. 600 m ind til et fugletårn med udsigt over søens østlige ende, hvor de fleste fugle normalt befinder sig.


Artsliste:

Om sommeren ses: toppet lappedykker, skarv, fiskehejre, gråand, skeand, gravand, troldand, toppet skallesluger, musvåge, rørhøg, fasan, blishøns, strandskade, fjordterne, ringdue, gøg, rørspurv, skægmejse, rørsanger og gulspurv.

Om vinteren er stedet mest spændende med en pæn bestand af stor skallesluger, lille skallesluger og hvinænder. Der er også gerne en folk grågæs og fiskehejrer.

Lidt mere specielt: Der har været rugende pungmejser. Hvis man er heldig kan man også få et glimt af rørdrummen.


Se alle arter der er observeret her.


Se de seneste obs. på lokaliteten her.