Kegnæs Drej

Kegnæs Drej

Beskrivelse: Dæmningen, kaldet Drejet,  forbinder Als og Kegnæs. Den adskiller et lavvandet fjordområde på indersiden fra Østersøen med sandstranden på ydersiden.

Stedet er især vinterobserveringssted, men også i træktiden ses flere fugle, som følger dæmningen.

 

Adgangsforhold: Det er muligt at parkere på P-pladsen for enden af dæmningen eller ved campingpladsen på alssiden umiddelbart inden dæmningen.

 

Især om vinteren ses mange fugle:  havlit, edderfugl, spids-, pibe-, taffel-, grå-, trold-, grav-, og hvinand, stor skallesluger, toppet skallesluger, toppet lappedykker, blishøns, knopsvane, skarv, strandskade, vibe.

Med lidt held kan man se snespurv og pibere.

Fra midt i marts kan man begynde at se forårstrækket af musvåger og røde glenter samt alliker og duer.

 

Se placering på kort.


P-plads ved sydenden af Drejet: GPS: (N 54.855°, E 9.992°).


Se de seneste obs.


Se en liste over alle arter på lokaliteten.