Katholm

Ornitologisk forening for Als og Sundeved

Katholm

Stedet er en lille ø beliggende i Augustenborg Fjord overfor lufthavnen. Øen er i privateje, og der er ikke adgang til den. Normalt græsser der får. Stedet er dog specielt ved at rumme mange rugende måger. Derudover forekommer andefugle og vadefugle.

Øen kan iagttages fra en vej, som går ind ved Dyndved og går over i markvej.

 

Lokalitetens placering på kort.


Fuglearter på lokaliteten.


Copyright ©  All Rights Reserved www.oasweb.dk 2020