Kær Vestermark

Kær Vestermark og Kær Vig

Kær Vestermark har været øvelsesplads for Hærens Sergentskole, og er beliggende i Sønderborg kommune lige umiddelbart nord for Sønderborg. Sønderborg Kommune ejer området, som er på ca. 140 ha. Området er overvejende åbent terræn, der domineres af store græsarealer, som gennemskæres af brede øst-vestgående levende hegn.

Længe før området blev øvelsesplads – i 1864 – fandt der kamphandlinger sted i området.


Umiddelbart nord for området ligger søen Kær Vig, som kan observeres fra det militære område.


Se placering på kort her:  Kær Vestermark og  Kær Vig.

 

P-plads i sydenden af området: GPS: (N 54.92783°, E 9.77789°).


Der er registreret 88 fuglearter. Specielt rødrygget tornskade og sydlig nattergal. Derudover musvåge, tårnfalk, fiskehejre, vibe, alm. nattergal (en del), rødstjert, gulbug, græshoppesanger, jernspurv (stor bestand), grå fluesnapper, halemejse, ravn, stillids, dompap, sanglærker, råger, stær, tornsanger, gærdesanger, løvsanger, tornirisk, husskade, rørspurv, solsort, stor flagspætte, gøg, skovskade, sangdrossel, rødhals, havesanger, munk, fasan, gransanger, blåmejse, musvit, ringdue, bogfinke, grønirisk, gærdesmutte, hvid vipstjert.

 

 Se artsliste i DOF-basen: Kær Vestermark og Kær Vig.