Hummelvig og Hummelmade

Ornitologisk forening for Als og Sundeved

Hummelvig og Hummelmade

Sidstnævnte er en eng, som en stor del af året er tilholdssted for mange stære, viber, gravænder og pibeænder.

Hummelvig er som vig med periodevis en lille ø af sten et af vore bedste steder for at se vadefugle. 14 arter er set inden for de sidste år.

Man kommer dertil af vejen Klapleddet og fortsætter på offentlig grusvej forbi et rensningsanlæg.

 

Se lokalitetens placering på kort her.


Fuglearter på lokaliteten.

Copyright ©  All Rights Reserved www.oasweb.dk 2020