Gråstenskovene og Slotssøen

Gråstenskovene med bl.a. Margrethe Sø og Slotssøen

Rinkenæs Skov, Dyrehaven og Roden Skov udgør størstedelen af statsskovene, der ligger umiddelbart op til Gråsten Slot og som under ét kaldes for Gråsten skovene. De er publikumsvenlige løvskove, som ligger i et naturskønt, bakket og afvekslende terræn med åbne græsningsarealer og skovsøer mellem skovbevoksningerne.

Der er et rigt dyreliv med b.la. råvildt, ræv, grævling og mår.

Lokaliteten indeholder søerne slotssøen, Kujborgdam og Storedam.


Klik her: Seværdigheder i Gråsten Skovene.

 

Artsliste

Skovene har en stor og alsidig bestand af skovfugle med bl.a. ravn, huldue,  korttået træløber, kernebider, musvåge, hvepsevåge, spurvehøg, duehøg, natugle og skovhornugle. Desuden findes en lille fiskehejrekoloni.


I og ved søerne yngler bl.a. lille lappedykker, gråstrubet lappedykker, græshoppesanger, nattergal, isfugl og bjergvipstjert.

 

Se søernes placering på kort.


P-plads ved Felstedvej: GPS: (N 54.92867°, E 9.59032°).

P-plads i skoven. Felstedvej 2-3 km. fra Gråsten Slot: GPS: (N 54.92977°, E 9.55039°).

P-plads Slotshaven: GPS: (N 54.923715°, E 9.596566°).


Se alle arter ved søerne.