Birkepøl og Pøls Rev

Ornitologisk forening for Als og Sundeved

Birkepøl og Pøls Rev

Birkepøl er et naturområde øst for Skovmose. Stedet ligger ud mod Østersøen beskyttet af et dige, og der er en sluse, som pumper vand ud. I området er der en vindmøllepark, hvor møllerne snart skal skiftes ud med nogle ret store.

Man bliver bedt om ikke at køre ud af markvejen, men man kan gå en fin rundtur på ca. 4 km

I forbindelse med braklægningsordningens ophør kom mange af markerne desværre under plov igen efter at have ligget som naturområde. Der er dog planer om at lave et vådområde, måske en sø?

Der ses næsten altid rovfugle. Ud over vadefugle og småfugle kan man i træktiden se mosehornugle. Rødrygget tornskade plejer at yngle et par steder, ligesom man plejer at kunne finde ynglende sortstrubet bynkefugl. For år tilbage strømmede ornitologer til fra nær og fjern for at se en sjælden skadegøg.

Området kan også besøges fra Pøls Huk eller Rev, som man kommer til ved at køre gennem Neder Lysabild og til højre ved Felsgård. Ved Pøls Rev kan der om vinteren ses mange havfugle især ederfugle og sortænder.

 

Se beliggenhed på kortet her.: Birkepøl og Pøls Rev.


Se alle arter på lokaliteten her: Birkepøl og Pøls Rev.


Copyright ©  All Rights Reserved www.oasweb.dk 2020