Augustenborg Slotspark

Ornitologisk forening for Als og Sundeved

Augustenborg Slotspark

Augustenborg Park (skoven) er et artsrigt fugleområde. Det skyldes ikke mindst den meget varierede skov med mange gamle træer og dødt ved. Dette giver gode livsbetingelser for hulrugende fugle som korttået træløber, huldue, spætmejse og stor flagspætte. Til stor skallesluger er der opsat redekasser. Ravnen har været fast beboer gennem mange år.

Skoven er med i Natura 2000 planerne.

 

Se lokalitetens placering på kort her.


P-pladsen i skovens nordøstlige hjørne: GPS: (N 54.94555°, E 9.86093°).


Se antal ynglefugle her.


Copyright ©  All Rights Reserved www.oasweb.dk 2020