Arnkilsøre og Arnkil Skov

Arnkilsøre og Arnkil Skov

Beliggenhed:

Skoven på 75 ha ligger i den nordlige ende af Kær Halvø.

Fra Sønderborgs omfartsvej fører 2 veje derud. Den ene forbi Forbrændingsanlægget videre over Hestehave. Den anden forbi Sønderborg Lufthavn. Følg skilt mod Arnkil.


Adgangsforhold.

Der er 3 P-pladser. Den første i skovens sydlige ende ved stort skilt "Pos. 6". Den 2. og 3. i den nordlige ende. Ved den sidste er der primitive toiletskure.

I skoven kan man færdes på stierne. Resten er ikke egnet til færdsel. Der er dog en sti langs vandet (mod øst). På et lille stykke i den sydlige ende er der adgangsforbud pga den nærliggende lufthavn.

Beskrivelse.

Løvskov med bl.a. nogle høje bøgetræer. Antallet af store træer blev for nogle år siden en del reduceret. Herunder blev den mangeårige hejrekoloni ødelagt. En del af skoven henligger nu som urørt skov.


Se kort her: Arnkilsøre og Arnkil Skov.

 

Fuglene.

Mange småfugle : munk, dompap, gransanger, bogfinke, musvit, blåmejse, jernspurv, gulspurv, spætmejse, træløber, gærdesmutte, rødhals, hvid vipstjert.

I øvrigt: ringdue, skovskade, stor flagspætte, fiskehejre, natugle, sangdrossel, krager, stær, skarv, musvåge.

Tidligere fast sted for pirol.

I havet udfor kan ses afhængigt af årstiden: toppet skallesluger, hvinand, gravand, gråand.


Se alle arter fra DOF-basen: Arnkilsøre og Arnkil Skov.

 

Yderlig stedbeskrivelse.

Vandreturfolder nr. 97 Alssund viser stedet.

Skov- og Naturstyrelsens adr. på "nettet"

 

I øvrigt.

Skoven lugter stærkt af ramsløg om foråret.

Primitiv lejrplads tæt ved.

Fint område Arnkilsøre grænser op til. (historisk område, orkideer, sommerfugle, badested.)