Adsbøl Dam

Adsbøl Dam

Adsbøl Dam er på i alt 4 ha og er udlagt til græsningsskov. Skoven ligger lidt nordvest for Adsbøl by, og der er adgang fra Fiskbækvej nord for jernbanen og fra Gråsten Landbrugsskole.

Området Adsbøl Dam består af en slugt, hvor Fiskbæk løber igennem. På siderne er slugten skovbevokset og området har et overdrevs- og engagtigt præg, da det afgræsses med kvæg fra Gråsten Landbrugsskole.


Se kort.

 

Se alle arter her.