Turprogram

GENERELT OM OAS-TURE:

 

Vore ture er også åbne for ikke-medlemmer undtagen turen d. 3. november.

Når der til nogle ture kræves tilmelding, er det fordi, vi forsøger at arrangere samkørsel og give medlemmer uden bil en mulighed for at komme med.

Turene arrangeres i samarbejde med DOF-Sønderjylland, hvis intet andet er angivet.

 

Vi udsender en reminder mail et par dage inden turen. Ønsker du også at modtage denne reminder, så send en mail til information@oasweb.dk. Det er altid muligt at blive slettet af mail listen.

OAS-TURE 2. halvår 2018

Ornitologisk forening for Als og Sundeved

Turprogram

 

Hent foreningens turfolder ved at klikke her.

 

 

 

Kelstrup Plantage.

Lørdag den 17. nov. kl. 10:00 - kl. 12:30

Vi efterstræber skovens karakterfugle som sortspætte og huldue. Og måske er grøn- og gråsiskener ankom-met sammen med korsnæb.

Mødested: U-formet P-plads ved Stokkebrovej ca. 1,5 km. imod Ø for Holdbi Kro.

GPS: (N54.8759, E9.4285).

Turleder: Klaus Bo Jensen. Tlf. 50 94 33 63.

Ring om evt. samkørsel.

Arr. OAS/DOF-Sønderjylland.

 

Formiddagstur til Sandbjerg Møllesø.

Søndag d. 25. nov. kl. 9:00 - kl. 11:30.

Vi ser ofte isfuglen. Søen er tilholdssted for mange andefugle.

Mødested: Ved ”slottets” parkeringsplads.

GPS: (N54.9505, E9.7481).

Turleder: Gabor Graehn. Tlf. 42 72 04 40.

Ring evt. om samkørsel.

Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.

 

Kværs Granskov.

Søndag den 9. dec. kl. 10:00 – kl. 12:30.

Varieret biotop. Skov, hvor alle mejserne optræder såsom sort-, top-, sump- og fyrremejse, blandet med vinterens gæste-fugle. Så her har du ingredienserne til en interessant fugletur.

Mødested: "P-plads" ved skovens NØ-ende på Kværs/Søgård vejen.

GPS: (N54.9381, E9.4809).

Turleder: Klaus Bo Jensen. Tlf. 50 94 33 63.

Ring om evt. samkørsel.

Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.

 

 

 

OAS-TURE 1. halvår 2019 (ikke alle)

 

Vemmingbund, Spar Es, Skeldekobbel Skov mv.

Søndag d. 20. januar kl. 10 til ca. kl. 12.

Nye lokaliteter prøves. Vi ser på vinterfugle på havet ved Broagerland.

Gode muligheder for lommer, lappedykkere og skalleslugere. Og hvem ved - måske alke og lomvier!

Mødested: P-pladsen ved Vemmingbund (ved toiletbygningen overfor kiosken)

GPS: (N 54.89561°, E 9.70058°).

Turleder: Klaus Bo Jensen. Tlf. 50 94 33 63 og Sv. O. Jensen tlf. 21 60 02 56.

Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.

 

GENERALFORSAMLING for OAS.

Søndag d. 27. januar kl. 13.00 starter vi med en lille tur rundt ved Trillen.

Turleder: Kaj Abildgaard. Tlf. 30 20 84 56.

Mødested: P-pladsen i skoven lige før Høruphav.

GPS: (N 54.90692°, E 9.88483°).

Kl. 15.00 afholdes mødet med dagsorden ifølge lovene.

Dette sker denne gang på Knøs Gård (ved biblioteket) i Høruphav.

GPS: (N 54.9144°, E 9.89346°).

Foreningen giver en øl eller vand.

 

Nybøl Nor.

Søndag d. 17. februar kl. 10.00 til ca. kl. 12.00.

Der ses normalt mange vintergæster såsom ænder, skalleslugere og svaner.

Mødested: P-pladsen ved Backmanns Teglværk, Amtsvejen 23.

GPS: (N 54.91814°, E 9.67173°).

Turleder: Viggo Petersen. Tlf. 51 35 13 73.

Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.

 

Ketting Nor, Als.

Søndag d. 3. marts kl. 10.00 til ca. kl. 12.00.

Om vinteren ses gerne stor og lille skallesluger, hvinænder m.m.

Mødested: Ved dæmningen over Noret. Gummistøvler anbefales.

GPS: (N 54.97052°, E 9.85961°).

Turleder: Lars Peter Hansen. Tlf. 40 87 62 44.

Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.

 

Sandbjerg Sø.

Onsdag d. 3. april kl. 18.30.

Vi ser på søens ynglefugle især grågæs, ænder, lappedykkere og stor skallesluger - og vi lytter til den begyndende fuglesang.

Mødested: P-pladsen bag Sandbjerg Gods.

GPS: (N 54.95046°, E 9.74809°).

Turleder: Gert Fahlberg. Tlf. 26 31 10 13.

Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.

 

Turen går til Hartsø, Kegnæs.

Lørdag d. 13. april kl.10.00 til kl.12.30

Der ses normalt mange rastende ænder, gæs og småfugle samt trækkende rovfugle. Vi kikker på, hvad der er på engen og i luften og går en tur i området.

Mødested: Udkigshuset ved P-pladsen ved Møllers Camping.

GPS: (N 54.86366°, E 9.9141°).

Turledere: Viggo Petersen. Tlf. 51 35 13 73.

Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.

 

Augustenborg Slotspark.

Torsdag d. 18. april kl. 18.30.

Vi vil især gå efter parkens karakterfugle: huldue og korttået træløber.

Mødested: P-pladsen i skovens nordøstlige hjørne.

GPS: (N 54.94555°, E 9.86093°).

Turleder: Svend Ove Jensen. Tlf. 21 60 02 56.

Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.

 

Fredsmaj, Sønderskoven, Sønderborg.

Onsdag d. 1. maj kl.18.30.

Stedet har udviklet sig ret positivt. En del gæs og ænder mm.

Mødested: ved Fiskerhytten.

GPS: (N 54.89295°, E 9.82388°).

Parkering: Vendepladsen på Hjort Lorenzens Vej.

GPS: (N 54.8945°, E 9.81181°).

Turleder: Svend Ove Jensen. Tlf. 21 60 02 56.

Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.

 

Fugletræk ved Tontoft Nakke.

Søndag d. 5. maj kl. 6.00 til kl. 11.00.

Nordals bedste sted for fugletræk om foråret. Der kan også være lidt havfugle og rovfugletræk? Fuglene ses ofte ret tæt på.

Mødested: P-pladsen for enden af Gammelskovvej.

GPS: (N 55.08342°, E 9.74487°).

Turleder: Gabor Graehn. Mobil 42 72 04 40.

Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.

 

Tur til Torup made.

Onsdag d. 8. maj kl. 19.00 til kl. 21.00

Kim vil gerne vise sit nærområdet frem.. Havørnen forventes rimelig sikker. Blåhals sås sidste år.

Mødested: P-pladsen ved Gammelgård 6.

GPS: (N 54.95739°, E 9.93268°).

Turleder: Kim Hagen Andersen. Telf. 61 11 36 01.

Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved www.oasweb.dk 2018