Trillen

Copyright © All Rights Reserved www.oasweb.dk 2017

Ornitologisk forening for Als og Sundeved

Trillen

Beskrivelse:

Trillen er nærmest et trekantet område, hvor grundlinien mod nordvest udgøres af skovkanten af skoven Lambjerg Indtægt og de to andre sider består af strandvolde og enge. Mod øst en krumodde, der stadig vokser. I midten findes en gammel lagunesø, kaldet Vælddam, omgivet af rørskov og et større vådområde. På den yderste spids, Store Trille, findes en mindre bevoksning med et fugletårn. Stedet er et af vore gode steder, som skyldes blandingen af skov, ferskvand, saltvand, læ, rørskovm.m.

 

Adgangsforhold:

Fra parkeringspladsen i Lambjerg Indtægt ca. 5 km øst for Sønderborg fører en sti gennem skoven ud på strandvolden til fugletårnet. Det er muligt at gå hele vejen rundt om Trillen, hvilket anbefales.

 

Se lokalitetens beliggenhed på kort

 

Se de seneste obs. på lokaliteten her.

 

I alt 210 arter er set her.