Kegnæs Drej

Beskrivelse: Dæmningen, kaldet Drejet, forbinder Als og Kegnæs. Den adskiller et lavvandet fjordområde på indersiden fra Østersøen med sandstranden på ydersiden.

Stedet er især vinterobserveringssted, men også i træktiden ses flere fugle, som følger dæmningen.

Adgangsforhold: Det er muligt at parkere på P-pladsen for enden af dæmningen eller ved campingpladsen på alssiden umiddelbart inden dæmningen.

Især om vinteren ses mange fugle: havlit, edderfugl, spids-, pibe-, taffel-, grå-, trold-, grav-, og hvinand, stor skallesluger, toppet skallesluger, toppet lappedykker, blishøns, knopsvane, skarv, strandskade, vibe.

Med lidt held kan man se snespurv og pibere.

Fra midt i marts kan man begynde at se forårstrækket af musvåger og røde glenter samt alliker og duer.

Se placering på kort.

 

Se de seneste obs.

 

Se en liste over alle arter på lokaliteten.

Ornitologisk forening for Als og Sundeved

Kegnæs Drej

Copyright © All Rights Reserved www.oasweb.dk 2018