Bundsø

Ornitologisk forening for Als og Sundeved

Bundsø

Området er fra tidernes morgen en del af en lang fjordarm. Mellem 1941 og 1948 blev det afvandet til landbrug.

I 2015 genskabt som sø med et overfladeareal på 130 ha og en middeldybde på 2,5 m.

Dette vådområdeprojekt var en del af en større indsats på landsplan, der har til formål at skabe et renere og mere artsrigt kystvand ved at fjerne kvælstof fra vandmiljøet. Området skal reducere udledningen af kvælstof til Alssund, Als Fjord og Aabenraa Fjord.

 

Søen er nu tilgængelig fra 3 steder:

1)Nord ved frakørsel af grusvej fra vejen mellem Brandsbøl og Oksbøl (Oksbølvejen). Koordinat 55°01’30.66N 9°46’30.48Ø.

2)Vest på P-plads mellem Oksbøl og Broballe. Koordinat 55°01'45.74N 9°44'57.78Ø.

3)Syd. Her drejes mod venstre (vest) i Brandsbøl og køres af vejen Vesterballe. Koordinat 55°01’17.72N 9°46’17.72Ø.

 

A specielle fuglearter kan nævnes

•Havørn. Ses ofte. Har tidligere ynglet i nærheden.

•Skarv. Koloni med omring 150 reder

•Sølvhejre. I 2016 set mindst 12.

•Sorthalset lappedykker

•Nordisk lappedykker. Af og til.

•Isfugl. Forekommer ofte

•Lille skallesluger (vinter)

 

Øvrige: yderligere 3 arter lappedykker, 10-12 andearter, gulnæbbede svaner om vinteren, 3 gåsearter, yderligere 2 arter skallesluger, vadefugle, svaler, sangfugle mm.

 

Man kan gå søen rundt. Noget af vejen dog på asfalt. Se indvielse.

 

Se lokalitetens beliggenhed på kort. Se de seneste obs. Se alle arter, der er set på denne lokalitet.

Copyright © All Rights Reserved www.oasweb.dk 2018